Hotărârea nr. 105 din 31 mai 2021, privind „Declararea imobilului situat în comuna Măicănești, Tarla 5, Parcelă 116 ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”