Hotărârea nr. 117 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tulnici, Consiliul Local Bordești și finanțate din bugetul local al U.A.T.Tulnici, U.A.T.Bordești pentru anul 2021”