Hotărârea nr. 110 din 31 mai 2021, privind „Actualizarea listei arborilor monumente ale naturii de pe raza UAT Județul Vrancea prin eliminarea poziției 9 prevăzută la art. 1, lit. a) din Decizia nr. 156/ 25.04.1973”