Hotărârea nr. 111 din 31 mai 2021, privind “Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile limita județ Buzau – Voetin – Sihlea – Obrejița -Tâmboesti – Bordesti, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T” cod SMIS 108709”