Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

HOTĂRÂREA nr. 92 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației la faza : Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție “Modernizarea infrastructurii de drum județean dintre localitățile - Gugești - Dragosloveni - Gura Caliței – Dealul Lung – Tinoasa – Poenița – Dumitrești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”

HOTĂRÂREA nr. 91 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației la faza : Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare infrastructura rutiera de drum județean 205 E dintre localitățile limita județ Galati-Ciuslea-Rachitosu-E85 (DN2), județul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 90 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza : Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii de drum județean DJ 205H dintre localitățile Domnești Târg- Domnești Sat-Pufești –Ciorani- Calimanesti-Padureni-E85 (DN2), județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 89 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentatiei tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Consolidare si Restaurare Casa Memoriala „Al. Vlahuta”, comuna Dumbraveni, sat Dragosloveni, judetul Vrancea, cod monument – VN-II-M-B-06618”

HOTĂRÂREA nr. 88 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52”

HOTĂRÂREA nr. 87 din 9 iulie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, municipiul Focșani, jud. Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 86 din 9 iulie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare energetică şi lucrări conexe Corp C10, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ’’Elena Doamna” Str. Cuza Vodă, nr. 56, municipiul Focsani, jud. Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 85 din 9 iulie 2019 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare energetică şi lucrări conexe, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, B-dul Garii, nr. 13, Municipiul Focsani, jud. Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 84 din 9 iulie 2019 privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 83 din 9 iulie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Tulnici, UAT Slobozia Bradului si UAT Vrincioaia pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 82 din 9 iulie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Școala Comercială, cod LMI VN-II-m-B-06412, din municipiul Focşani, str. Cotești, nr. 17 aflat în proprietatea S.C. DIVERSIS S.A.

HOTĂRÂREA nr. 81 din 9 iulie 2019 privind: constituirea dreptului de administrare pentru Biblioteca Judeteana ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea asupra spatiului cu suprafata utila de 163,17 mp din incinta Punctului Termic nr. 20, situat in municipiul Focsani, Cartierul Sud - Aleea 1 Iunie aflat in domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea

HOTARAREA nr. 79 din 30 mai 2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situatiilor financiare anuale ale acestora, pe anul 2018

HOTARAREA nr. 78 din 30 mai 2019 privind aprobarea incheirii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de Apa Siret si Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Vrancea prin Consiliul Judetean Vrancea pentru implementarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani- Goleşti- Vârteşcoiu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108712

HOTARAREA nr. 77 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza Nota Conceptuala si tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Înlocuire tâmplărie din lemn cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan la corp C2, Muzeul Vrancei, Focșani”

HOTARAREA nr. 76 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 G, peste râul Putna, in comuna Vulturu, sat Boțârlău, km. 16+550”, județul Vrancea

HOTARAREA nr. 75 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”

HOTARAREA nr. 74 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 202 F, peste pârâul Slimnic, sat Bogza, comuna Sihlea, km. 11+700”, județul Vrancea

HOTARAREA nr. 73 din 30 mai 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300”, județul Vrancea

HOTARAREA nr. 72 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hângulești-Maluri, km 26+000-35+600, L=9,600 km, comuna Vulturu, județul Vrancea”

HOTARAREA nr. 71 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km., din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km 29+700 – km. 32+400, L = 2,70 km., județul Vrancea”

HOTARAREA nr. 70 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km, din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km, comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km 8+090 – km 10+990, km 11+000 – km 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km 29+700 – km 32+400, L= 2,70 km, județul Vrancea”- LOTUL III, comuna Milcovul, sector int. DN 23 – int. DN 23 A, km. 29+700– km. 32+400 km, L=2,70 km

HOTARAREA nr. 69 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km., din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700 – km.32+400, L = 2,70 km., județul Vrancea - Lotul II Sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L= 5,70km., comuna Garoafa, județul Vrancea

HOTARAREA nr. 68 din 30 mai 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km, din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km, comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700– km.32+400, L = 2,70 km, județul Vrancea”- Lotul I Sector int. DN2 D – Putna–Ivăncești, km 0+000– km. 4+500, L=4,50km, comuna Bolotești, județul Vrancea

[gtranslate]