Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

HOTĂRÂREA nr. 17 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”

HOTĂRÂREA nr. 16 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, in localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”

HOTĂRÂREA nr. 15 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, in localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”

HOTĂRÂREA nr. 14 din 28 februarie 2019 privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, in calitate de partener, in Proiectul „Venus – Impreuna pentru o viata in siguranta”, in cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritara 4, Obiectiv specific 4.4, Prioritatea de investitii 9.ii

HOTĂRÂREA nr. 13 din 28 februarie 2019 privind asigurarea contribuţiei proprii, a costurilor de sustenabilitate, împuternicirea doamnei Daniela Nicolaș să semneze cererea şi convenţia de finanţare aferente Programului de Interes Naţional (PIN) 2018: Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate, prin înființarea în Comuna Măicănești, Județul Vrancea, a patru Locuințe Protejate și a unui Centru de Zi

HOTĂRÂREA nr. 12 din 28 februarie 2019 privind asigurarea contribuţiei proprii, a costurilor de sustenabilitate, împuternicirea doamnei Daniela Nicolaș să semneze cererea şi convenţia de finanţare aferente Programului de Interes Naţional (PIN) 2018: Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate, prin înființarea în Comuna Câmpineanca, Județul Vrancea, a trei Locuințe Protejate și a unui Centru de Zi

HOTĂRÂREA nr. 11 din 28 februarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2019– 2020

HOTĂRÂREA nr. 10 din 28 februarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2019–2020

HOTĂRÂREA nr. 9 din 28 februarie 2019 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 8 din 28 februarie 2019 privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 7 din 28 februarie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurari de Sanatate Vrancea

HOTARAREA nr. 6 din 28 februarie 2019 privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul S.C. CUP SA Focşani, în vederea obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora

HOTĂRÂREA nr. 5 din 28 februarie 2019 privind desemnarea unei persoane în calitate de membru, în componenţa Comisiei Judeţene Vrancea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

HOTĂRÂREA nr. 4 din 28 februarie 2019 privind desemnarea unui consilier judetean pentru a face parte din Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică Vrancea si validarea, in integralitate, a componentei acestui organism

HOTARAREA nr. 3 din 28 februarie 2019 privind validarea mandatului de consilier judeţean, al domnului Drăghici Marian-Adrian, supleant pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat – Filiala Vrancea pentru Consiliul Judeţean Vrancea, la alegerile din 05.06.2016

HOTARAREA nr. 2 din 28 februarie 2019 privind completarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2016-2020

HOTARAREA nr. 1 din 28 februarie 2019 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Guguianu Constantin

[gtranslate]