Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

HOTĂRÂREA nr. 141 din 30 septembrie 2019 privind transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 140 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea Programului județean de transport prin modificarea traseului 083 (Panciu - Tișița - Mărășești)

HOTĂRÂREA nr. 139 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, în localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”

HOTĂRÂREA nr. 138 din 30 septembrie2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Tulburea la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 137 din 30 septembrie 2019 privind reactualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire pod din beton armat pe DJ 205D, peste torentul Adânc, km. 22+557, comuna Spulber, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 136 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, scurgere la Paltin km.17+544, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.16+600 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 135 din 30 septembrie 2019 privind reactualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, km.1+405, peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării”

HOTĂRÂREA nr. 134 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 133 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”

HOTĂRÂREA nr. 132 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea documentaților tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I), indicatorilor tehnico-economici si a categoriilor de cheltuieli care se finanțează si care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare si Investiții pentru proiectul de dezvoltare „Modernizarea infrastructurii rutiere a sectoarelor de drum județean: 205 P, 204 E, 205 H, 205 E”

HOTĂRÂREA nr. 131 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli care se finanțează şi care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare si Investiții pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea infrastructurii de drum judetean dintre localitatile–Gugesti–Dragosloveni- Gura Calitei– Dealul Lung Tinoasa– Poenita- Dumitresti, cu conectivitate directa la reteaua TEN-T”

HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de împădurire la obiectivul de investiții Parcul Memoriei Naționale ”Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MÂNDRIA

HOTĂRÂREA nr. 129 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare și dotare spațiu pentru activități recreative în comun – loc de joacă și teren de sport multifuncțional situate în Crângul Petrești”, județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 128 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 127 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Sihlea si UAT Tanasoaia pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 126 din 30 septembrie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Bordeşti, cod LMI VN-I-s-B-06539, din comuna Bordeşti, punct “Gh. Asanache”, judeţul Vrancea, aflat in proprietatea doamnei Tanase Nela

HOTĂRÂREA nr. 125 din 30 septembrie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești pentru anul școlar 2019-2020

HOTĂRÂREA nr. 124 din 30 septembrie 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” pentru anul școlar 2019-2020

HOTĂRÂREA nr. 123 din 30 septembrie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului de Resurse si Asistență Educațională Vrancea, pentru anul școlar 2019-2020

Hotararea nr. 122 din 8 august 2019 privind Actualizarea elementelor de identificare a imobilului "Teren și Complex clădiri Crâng Petrești”

Hotararea nr. 121 din 8 august 2019 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Înlocuire tâmplărie din lemn cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan la corp C2” Muzeul Vrancei, Focșani

Hotararea nr. 120 din 8 august 2019 privind Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 202F, în lungime totală Lt=7,0 km. sector km.0+000-km.7+000, comuna Ciorăşti, sat Mihălceni, comuna Băleşti, judeţul Vrancea

Hotararea nr. 119 din 8 august 2019 privind Actualizarea Devizului general la faza: Proiect tehnic de executie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile: Focșani- Golești- Vârteșcoiu- Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108712

Hotararea nr. 118 din 8 august 2019 privind Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Siret şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu-Slobozia Ciorasti-Cotesti, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108701

[gtranslate]