Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

HOTĂRÂREA nr. 167 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Odobești – Directia Protectia Persoanelor cu Dizabilitati si Alte Persoane Vulnerabile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 166 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngriire și Asistență Măicănești – Directia Protectia Persoanelor cu Dizabilitati si Alte Persoane Vulnerabile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr.165 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Social cu Destinație Multifuncțională ”Sf. Teodor” Focșani - Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități și alte Persoane Vulnerabile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 164 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea revizuirii Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale tuturor serviciilor sociale aferente Serviciului Management de Caz pentru Protecție de Tip Rezidențial - Direcția Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 163 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea revizuirii Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale tuturor serviciilor sociale aferente Serviciului Management de Caz pentru Protecție de Tip Familial - Direcția Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 162 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale tuturor serviciilor sociale aferente Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență - Direcția Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 161 din 28 octombrie 2019 privind asigurarea contribuţiei proprii, a cheltuielilor neeligibile, a costurilor de sustenabilitate, desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea şi convenţia de finanţare aferente Programului de Interes Naţional (PIN) 2019: “Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”, prin înfiinţarea în Comuna Coteşti, Judeţul Vrancea, a 4 Locuinţe Protejate şi şi un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati „

HOTĂRÂREA nr. 160 din 28 octombrie 2019 privind: actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de executie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu-Slobozia Ciorasti-Cotesti, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108701

HOTĂRÂREA nr. 159 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Expertiză tehnică, Studiu geotehnic, Audit energetic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, extindere şi adaptare Centru de Zi Câmpineanca, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 158 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Expertiză tehnică, Studiu geotehnic, Audit energetic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, extindere şi adaptare Centru de Zi Măicăneşti”

HOTĂRÂREA nr.157 din 28 octombrie 2019 privind actualizarea Devizului general la faza: Proiect tehnic de executie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Construire incapere C.T., cos de fum, instalatii termice si refacere finisaje la C.R.R.N. Maicanesti”

HOTĂRÂREA nr.156 din 28 octombrie 2019 privind transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 155 din 28 octombrie 2019 privind transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr.154 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr.153 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Focșani pentru anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 152 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea componentei Consiliului de Administratie al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr.151 din 28 octombrie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol inscris in Lista Monumentelor Istorice (LMI) editia 2015, cu denumirea: Situl arheologic de la Padureni, comuna Jaristea, Punct “ Pitigoi “, cod LMI VN-I-s-B-06390, datare Latène III, cultura geto- dacica

HOTĂRÂREA nr. 150 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnice la faza Nota conceptuală şi Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare bază de terapie prin sport, situată în comuna Vînători, Crâng Petreşti, judeţul Vrancea”

HOTARÂREA nr .149 din 28 octombrie 2019 privind validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Nechifor Florin, supleant pe lista de candidati a Partidului National Liberal – Filiala Vrancea pentru Consiliul Judetean Vrancea, la alegerile din 05.06.2016

HOTARÂREA nr. 148 din 28 octombrie 2019 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean a domnului Irimia Cristinel

HOTĂRÂREA nr. 147 din 30 septembrie 2019 privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 145 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 1500 mp, apartinand domeniului public al Județului Vrancea, situat în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon”Focșani

HOTĂRÂREA nr. 144 din 30 septembrie 2019 privind participarea Judeţului Vrancea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 - 2019”, în vederea achiziționării unui autovehicul nou

HOTĂRÂREA nr. 143 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea Protocolului ,,Plan de cooperare pentru prevenirea si combaterea delincventei juvenile in randul elevilor in anul de invatamant 2019 – 2020’’, pentru unitatea de invatamant Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Mihalceni

[gtranslate]