Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotararea nr. 117 din 8 august 2019 privind Aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României pentru perioada 2019-2023, precum şi a măsurilor educative care însoţesc distribuţia produselor in anul şcolar 2019-2020, în judeţul Vrancea

Hotararea nr. 116 din 8 august 2019 privind Desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare si selectie, precum si în Comisia de solutionare a contestatiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finantare nerambursabila alocate de la bugetul judetului Vrancea pentru activitati nonprofit, de interes judetean

Hotararea nr. 115 din 8 august 2019 privind Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2019, pentru activități de educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sanatate si mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005

Hotararea nr. 114 din 8 august 2019 privind Desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Judeţean Vrancea care sa faca parte din Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judetene ”Duiliu Zamfirescu

Hotararea nr. 113 din 8 august 2019 privind Modificarea Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr.110 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Judetene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Hotararea nr. 112 din 8 august 2019 privind Modificarea organigramei si statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Prortecția Copilului Vrancea

Hotararea nr. 111 din 8 august 2019 privind Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 110 din 9 iulie 2019 privind: aprobarea documentației la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani – judeţul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 109 din 9 iulie 2019 privind: rectificarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 108 din 9 iuie 2019 privind: stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru funcțiile publice de conducere și funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consililui Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 107 din 9 iulie 2019 privind: actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea” si actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea”, cod proiect 122349, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați”

HOTĂRÂREA nr. 106 din 9 iulie 2019 privind: actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Panciu, județul Vrancea” si actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Panciu, județul Vrancea”, cod proiect 122449, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați”

HOTĂRÂREA nr. 105 din 9 iulie 2019 privind: actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Odobesti, județul Vrancea” si actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilitați in orasul Odobesti, județul Vrancea”, cod proiect 122385, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați”

HOTĂRÂREA nr.104 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici dupa incheierea contractelor de achizitii publice pentru obiectivul de investiție “Portile Vrancei –semnale de intrare in judetul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 103 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare D.J. 241A, limita județ Galati – Feldioara-limita județ Bacău, km.5+000-km.19+450, Lt=14,45 km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbița, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 102 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205L sector Vrincioaia-Spinesti, km 5+800- km 9+400, L=3,60km, Județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 101 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Construire pod peste pârâul Domoșița pe DJ 119C, km 12+631, sat Anghelești, comuna Ruginești, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 100 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare si modernizare DJ 205 S, Focsani- Cimpineanca- Virtescoiu- Rimniceanca-int. DJ 205 B, km 0+ 000-km 13+200, L=13,2 km, judetul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 99 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitate si modernizare DJ 205 J, km 9+180 (int.DJ 205 H)-km, 16+100, sat Fitionesti, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 98 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 F, in lungime totala de L=4,9 km, sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorasti, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea’’ lotul II, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 97 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 F, in lungime totala de L=4,9 km, sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000, L=2 km, comuna Slobozia Ciorasti, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugesti, judetul Vrancea" lotul I, sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km 0+000-km 2+000

HOTĂRÂREA nr. 96 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K, km.0+350 conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km.0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 95 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiții „Lucrări de consolidare si restaurare la Prefectura județul Putna din Focșani, strada Republicii, nr. 71 – rest de executat”

HOTĂRÂREA nr. 94 din 9 iulie 2019 privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de consolidare si restaurare la Prefectura Putna din Focșani, strada Republicii, nr.71-rest de executat”-Lucrări adiționale de adaptare a documentației tehnice la situația din teren

HOTĂRÂREA nr. 93 din 9 iulie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204E dintre localitatile Mircestii Noi – Ciuslea – Strajescu - Doaga – DN 24”

[gtranslate]