Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

HOTĂRÂREA nr. 192 din 10 decembrie 2019 privind: Actualizarea valorii proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea - ID 122349 prin majorarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 191 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 190 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea executiei bugetare la data de 20.11.2019

HOTĂRÂREA nr. 189 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Amenajare şi dotare loc de joacă” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 188 din 10 decembrie 2019 privind: modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 107/09.07.2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea și actualizarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea, cod proiect 122349, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 – grup vulnerabil – persoane cu dizabilități”

HOTĂRÂREA nr. 187 din 10 decembrie 2019 privind: aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de “Instalare vegetație forestieră pe o suprafață de 27,6 ha, teren oferit în compensare echivalentă și anticipată, în scopul realizării obiectivului Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces, și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv” ca urmare a finalizării procedurilor de achiziții publice

HOTĂRÂREA nr. 186 din 10 decembrie 2019 privind: actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de executie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Budeşti, Coteşti, Blidari, Bonţeşti, Dălhăuţi, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711

HOTĂRÂREA nr. 185 din 10 decembrie 2019 privind actualizarea Programului județean de transport prin modificarea traseului 065 (Focșani - Vânători - Jorăști)

HOTĂRÂREA nr. 184 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea executiei bugetare incheiata la data de 30.09.2019

HOTĂRÂREA nr. 183 din 10 decembrie 2019 privind: Actualizarea valorii proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în orașul Odobești, județul Vrancea - ID 122385 prin majorarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 decembrie 2019 privind actualizarea valorii proiectului ”Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități” în orașul Panciu, județul Vrancea - ID 122449 prin majorarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 181 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Siret şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea prin Consiliul Judeţean Vrancea pentru implementarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile limita judeţ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tâmboeşti - Bordeşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T“, cod SMIS 108709

HOTĂRÂREA nr. 180 din 10 decembrie 2019 privind transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 179 din 10 decembrie 2019 privind includerea în domeniul public al Județului Vrancea a trei imobile cu destinația de locuințe protejate situate în comuna Cîmpineanca, județul Vrancea și darea acestora în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 178 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Gologanu pentru anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 177 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana Cristei pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 176 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea regulilor si dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat din Județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 175 din 10 decembrie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva Mihalceni, pentru anul şcolar 2019-2020

Hotararea nr. 174 din 28 noiembrie 2019 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul de venit estimat in anul 2019, reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 173 din 8 noiembrie 2019 privind: aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 36 000 lei, cu Asociația pentru Dezvoltarea Comunităților din România, în vederea implementării proiectului „Start pentru pregătirea profesională”

HOTĂRÂREA nr. 172 din 8 noiembrie 2019 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 35 505 lei, cu Asociația Club Sportiv Inizio Focșani, în vederea implementării proiectului „Cupa Inizio 2019”

HOTĂRÂREA nr. 171 din 8 noiembrie 2019 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 36.000 lei, cu Asociația Culturală a Elevilor Artiști Milcovia, în vederea implementării proiectului „Descoperă talentul. Aplaudă efortul. Captează emoția”

HOTĂRÂREA nr. 170 din 8 noiembrie 2019 privind: aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 36 000 lei, cu Asociația Protha Panciu, în vederea implementării proiectului „Festivalul de Teatru Tânăr Ora de Teatru”

HOTĂRÂREA nr. 169 din 8 noiembrie 2019 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 35 772 lei, cu Asociația UNIRISTII, în vederea implementării proiectului „Caravana Roboților Brickbot”

HOTĂRÂREA nr.168 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea concesionarii fara licitatie a unor spatii in care functioneaza cabinete medicale stomatologice si laboratoare de tehnica dentara, situate în incinta Policlinicii Stomatologice din municipiul Focsani, str.Vămii nr.3, spaţii care aparţin domeniului privat al Judeţului Vrancea

[gtranslate]