Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

HOTĂRÂREA nr. 42 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea concesionării prin licitatie a unei suprafețe de teren de 1500 mp, proprietate publică a Județului Vrancea, situată în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon”Focșani

HOTĂRÂREA nr. 41 din 24 aprilie 2019 privind solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8 din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Justiției – Tribunalul Vrancea în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 40 din 24 aprilie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, din municipiul Focşani, Str. Cernei, nr. 12, aflat în proprietatea domnului Dumitru Robert-Eugen

HOTĂRÂREA nr. 39 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Tifesti, UAT Bordesti, UAT Dumitresti, UAT Jitia, UAT Vrincioaia, UAT Nanesti, UAT Paulesti, UAT Movilita, UAT Gugesti, UAT Campuri si UAT Ploscuteni pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 38 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ”Împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată a puieţilor forestieri ce se vor planta pe suprafaţa de 27,6 ha, teren amplasat în extravilanul oraşului Mărăşeşti, T.67, P.398P”

HOTĂRÂREA nr. 37 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare şi indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii: ”Împrejmuire cu gard din sârmă ghimpată pe lungimea de 4.575m, pe stâlpi de lemn ecarisaţi, a puieţilor forestieri plantaţi în Parcul Memoriei Naţionale – Stejarii României -100 de ani de istorie şi demnitate – RO Mândria”

HOTĂRÂREA nr. 36 din 24 aprilie 2019 privind acceptarea sponsorizării oferită de S.C. WOOD FIELD S.R.L. Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Vrancea constând în servicii de pregătire a terenului pentru suprafaţa de 35,33 hectare, cu o valoare de 35.330 lei, în vederea realizării Parcului Memoriei Naţionale ”Stejarii României - 100 de ani de istorie şi demnitate” - RO MÂNDRIA

HOTĂRÂREA nr. 35 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea în vederea asigurării serviciilor oferite în cadrul Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare, precum și darea în administrarea DGASPC Vrancea a spațiului situat la etajul trei al imobilului Internat Nord din cadrul complexului Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56 pe perioada sustenabilității Contractului de finanțare nr. 811/14.04.2015

HOTĂRÂREA nr. 34 din 24 aprilie 2019 privind desemnarea Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a exploatării copiilor prin muncă

Hotararea nr. 33 din 24 aprilie 2019 privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vrancea

Hotararea nr. 32 din 24 aprilie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Vrancea care sa faca parte din Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret

Hotararea nr. 31 din 24 aprlie 2019 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, de pe langa Consiliul Judetean Vrancea

Hotararea nr. 30 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de functionare, întreținere și exploatare a imobilului Bazin de înot didactic-Baza sportiva, situat în municipiul Focșani, str. Aleea Stadionului nr. 2

Hotararea nr. 28 din 24 aprilie 2019 privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 27 din 24 aprilie 2019 privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

Hotararea nr. 26 din 24 aprilie 2019 privind Actualizarea Statutului Judetului Vrancea

Hotararea nr 25 din 22 martie 2019 privind Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 şi estimativ pe anii 2020 - 2022 alocate judeţului Vrancea prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 24 din 28 februarie 2019 privind stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajiste din Judetul Vrancea, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 23 din 28 februarie 2019 privind aprobarea acordului de principiu pentru cumpărarea dreptului de proprietate a mostenitorilor scriitorului si omului politic Duiliu Zamfirescu asupra imobilului casa de locuit si teren in suprafata de 3.999 mp situat în sat Ramniceanca, comuna Vartescoiu, judetul Vrancea

HOTARÂREA nr. 22 din 28 februarie 2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Vrancea, in vederea demolarii

HOTĂRÂREA nr. 21 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 20 din 28 februarie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Tataranu, UAT Suraia, UAT Gologanu, UAT Cimpineanca, UAT Biliesti, UAT Paunesti, UAT Pufesti, UAT Ruginesti, UAT Dumbraveni, UAT Jaristea, UAT Gura Calitei, UAT Rastoaca, UAT Obrejita, UAT Straoane, UAT Negrilesti, UAT Golesti, UAT Slobozia Ciorasti, UAT Cirligele, UAT Ciorăști și UAT Chiojdeni, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 19 din 28 februarie 2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Damian, cod LMI VN-II-m-B-06433, din municipiul Focsani, B-dul Gării, nr.8, aflat în proprietatea doamnei Dimian Aura si a domnului Dimian Dan-Cristian

HOTĂRÂREA nr. 18 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”

[gtranslate]