Consiliul consultativ pentru probleme de tineret

Înapoi
imagine de fundal

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret este structură consultativă pentru probleme de tineret, fără personalitate juridică şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Vrancea, în baza prevederilor art.3, art.4 şi ale art.10 alin. (1), (3) din Legea tinerilor nr. 350/2006. Îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 83/31 mai 2017 şi în conformitate cu reglementările legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret reprezintă forul consultativ pe lângă Consiliul Judeţean Vrancea, care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului, la nivel judeţean.

Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanţi ai structurilor de tineret care îşi desfăşoară activitatea la nivelul Judeţului Vrancea.

Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt: cultură, educaţie – tineret, ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat, participare la activităţi de voluntariat, sport, sănătate și mediu.

Anunț de atribuire în baza Legii nr. 350/2005


ANUNT DE PARTICIPARE –  Consiliul Județean Vrancea invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile de tineret, constituite conform Legii nr. 350/2006, să depună proiectele în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu – postat in 25.09.2019


Hotararea nr. 115/2019 privind Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2019, pentru activități de educație tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sanatate si mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350 /2005

Hotararea nr. 32 din 24 aprilie 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Vrancea care sa faca parte din Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret

HOTARAREA nr. 31 din 24 aprlie 2019 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, de pe langa Consiliul Judetean Vrancea      REGULAMENT


ANUNŢ DE ATRIBUIRE ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 – postat 13.09.2018

*****************

ANUNȚ DE PARTICIPARE – PROPUNERE DE PROIECTE

ANUNȚ DE PARTICIPARE

CERERE DE ADEZIUNE

MANDAT DE REPREZENTARE

HOTĂRÂREA nr. 33 din 7 martie 2018 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2018, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: educație, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat si sport, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005

HOTĂRÂREA nr. 84 din 31 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru activități nonprofit de interes județean

Anexa 7_Cerere de cerere de finantare

Anexa 8_Bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 9_Declaratie pe proprie raspundere

Anexa 10_Declaratie impartialitate

Anexa 11_Curriculum vitae

Anexa 12_Adresa inaintare

Anexa 13_Formular pentru raport intermediare si finale

Anexa 14_Declaratie impartialitate comisie

Anexa 15_Buget narativ al tuturor categoriilor de cheltuieli

Categorii de programe/proiecte pentru activitatile culturale si religioase 

HOTĂRÂREA nr. 83 din 31 mai 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, pe langă Consiliul Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA NR. 108 din 19 iulie 2017 privind desemnarea consilierilor judeţeni care vor face parte din Consiliulul Consultativ pentru Probleme de Tineret, care functioneaza pe langa Consiliul Judetean Vrancea