Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret

Înapoi
imagine de fundal

Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret este structură consultativă pentru probleme de tineret, fără personalitate juridică și funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Vrancea, în baza prevederilor art.3, art.4 și art.10 alin. (1), (3) din Legea tinerilor nr. 350/2006. Îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 83/31 mai 2017 şi în conformitate cu reglementările legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.

Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret reprezintă forul consultativ de pe lângă Consiliul Judeţean Vrancea, care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului, la nivel judeţean.

Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanţi ai structurilor de tineret care îşi desfăşoară activitatea la nivelul Judeţului Vrancea.

Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt: cultură, educaţie-tineret, ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat, participare la activităţi de voluntariat, sport, sănătate și mediu.

COMPONENŢĂ

  1. Matei Claudiu – Președinte
  2. Tărlungeanu Adelina Petronela – Membru consilier județean
  3. Vasilache Florin Jan – Membru consilier județean
  4. Asociația Change Your Lifestyle For You
  5. Asociația Tenis Club
  6. Asociația Elevilor din Județul Vrancea
  7. Asociația Grow Up Project

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret Vrancea