Consiliul consultativ pentru probleme de tineret

Înapoi
imagine de fundal

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret este structură consultativă pentru probleme de tineret, fără personalitate juridică şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Vrancea, în baza prevederilor art.3, art.4 şi ale art.10 alin. (1), (3) din Legea tinerilor nr. 350/2006. Îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 83/31 mai 2017 şi în conformitate cu reglementările legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret reprezintă forul consultativ pe lângă Consiliul Judeţean Vrancea, care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului, la nivel judeţean.

Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanţi ai structurilor de tineret care îşi desfăşoară activitatea la nivelul Judeţului Vrancea.

Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt: cultură, educaţie – tineret, ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat, participare la activităţi de voluntariat, sport, sănătate și mediu.

COMPONENŢĂ (Cf. HCJ nr. 17/11 februarie 2021)

  1. Tărlungeanu Adelina Petronela
  2. Matei Claudiu
  3. Vasilache Florin Jan