Comisia paritară

Înapoi

2022


Dispoziția nr. 137 din 13 aprilie 2022 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea


ANUNȚ – 31.03.2022

Prin Dispoziția nr. 155 din 30 martie 2022, semnată de Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, s-a stabilit perioada în care va avea loc desemnarea noilor reprezentanți ai funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Vrancea în comisia paritară.

În perioada 31.03.2022-06.04.2022 va avea loc prin vot secret desemnarea noilor reprezentanți ai funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Vrancea în comisia paritară, constituită în condițiile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective.


Dispoziția nr. 142 din 19 aprilie 2021 privind constituirea comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea