Asociatia EDEN

Înapoi

 

Unul dintre obiectivele Consiliului Judeţean Vrancea este valorificarea potenţialului turistic, cultural şi istoric naţional precum şi creşterea numărului de turişti în scopul stimulării dezvoltării economice a judeţului Vrancea şi a Regiunii Sud Est.
In acest sens s-au întreprins numeroase activităţi de promovare a patrimoniului turistic, prin editarea şi distribuirea de materiale promoţionale, participarea la târguri şi evenimente naţionale şi internaţionale, dar mai ales prin accesarea de fonduri europene.

Proiectele Drumul de glorie al armatei române în Primul Război Mondial şi Vrancea turistica fac parte din această iniţiativă complexă a instituţiei noastre, introducerea obiectivelor turistice într-un circuit istoric şi cultural, creşterea numărului de turişti din judeţ şi din regiune şi promovarea potenţialului natural zonei.

Astfel, Consiliul Judeţean Vrancea a înscris zonele HOTARUL FRONTULUI DE EST si VRANCEA ARHAICA la doua ediţii ale concursului de proiecte Destinaţii Europene de Excelenţă – EDEN 2008 si 2013 (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/), lansat de Comisia Europeană şi organizat de Autoritatea Naţională pentru Turism, clasându-se pe locul III la nivel naţional.

De asemenea, instituţia noastră a devenit membră a Asociaţiei EDEN şi a Reţelei turistice EDEN, a fost invitată la festivitatea de premiere de la Bruxelles în data de 11 noiembrie a acestui an şi a participat la ediţiile din 2008 si 2013 ale Târgului de Turism al României organizate anual la ROMEXPO Bucureşti, promovând cu succes cele doua destinaţii.

In consecinţă, administraţiile locale ale comunelor şi ariilor naturale aflate în cadrul destinaţiilor, structurile de cazare, precum şi alte entităţi juridice care promovează potenţialul turistic al zonei, pot folosi certificarea EDEN Runner-up a Comisiei Europene ca o garanţie a excelenţei, incluzând-o în materialele de promovare, cărţi de vizită sau doar afişând-o ca atare pe site-urile proprii.