Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 179 din 20 septembrie 2022 privind „Modificarea componenței Colegiului Director al Direcției de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 178 din 20 septembrie 2022 privind „Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Răducanu Aurelian Cătălin”

Hotărârea nr. 177 din 6 septembrie 2022 privind „Solicitarea transmiterii unui teren în suprafață de 10.000 mp, identificat în CF nr. 67776 Focșani, din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 176 din 11 august 2022 privind „ Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 175 din 11 august 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108712”

Hotărârea nr. 174 din 11 august 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522”

Hotărârea nr. 173 din 11 august 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hânguleşti-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 172 din 11 august 2022 privind „Retragerea dreptului de administrare atribuit D.G.A.S.P.C. Vrancea prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 69/2020, asupra imobilului C9 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 52”

Hotărârea nr. 171 din 11 august 2022 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 170 din 11 august 2022 privind „Incheierea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ – Teritorială Judetul Vrancea și Asociația pentru Conservarea Diversitatii Biologice (ACDB)”

Hotărârea nr. 169 din 11 august 2022 privind „ Aprobarea actualizării Anexelor nr.1a)-1b), nr.2 si 3a) si 3b) la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.213/30.09.2021 si anexei Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 266/16.12.2021”

Hotărârea nr. 168 din 11 august 2022 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistoreşti, km.3+994, L=68m.”

Hotărârea nr. 167 din 11 august 2022 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km.7+155, L=125,40 m.”

Hotărârea nr. 166 din 11 august 2022 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64+950, L=144m”

Hotărârea nr. 165 din 11 august 2022 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii Consolidarea, modernizarea si dotarea imobilului ,,Casa Duiliu Zamfirescu” Com. Vîrteșcoiu, Judetul Vrancea, Cod LMI VN-II-B-21191”

Hotărârea nr. 164 din 11 august 2022 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare și Dotare Stadion Tineretului - str. Cuza Voda nr. 61”

Hotărârea nr. 163 din 7 iulie 2022 privind „Transmiterea solicitării de trecere a suprafeței de 263,80 mp teren, identificat în CF 65250 Focșani, din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea, în vederea realizării unei casete arheologice pentru punerea în valoare a beciurilor identificate sub monumentul istoric Tribunalul Vrancea”

Hotărârea nr. 162 din 7 iulie 2022 privind ,,Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 161 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire pod peste paraul Domosita pe DJ 119 C km. 12+631, sat Anghelesti, comuna Ruginesti, judetul Vrancea”

Hotărârea nr. 160 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 241A limită judeţ Galaţi-Feldioara-Limită judeţ Bacău, km.5+000-19+450, L=14,45 km comuna Tănăsoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 159 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km.1+500, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 158 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 205 E Vidra-Vizantea Livezi-Campuri”

Hotărârea nr. 157 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General si a valorii obiectivului de investitii ,,CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE- MUZEUL VRANCEI”- CLADIREA ,,TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417” str. Cuza Voda nr. 8, Focsani ”

Hotărârea nr. 156 din 7 iulie 2022 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 155 din 7 iulie 2022 privind ,,Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al județului Vrancea actualizat pe anul 2021”

[gtranslate]