Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 19/29.01.2024 privind “Aprobarea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și aprobarea sumei forfetare pe zi, acordată elevilor din județul Vrancea care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciului de transport public”

Hotărârea nr. 18/29.01.2024 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători"

Hotărârea nr. 17/29.01.2024 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati”, sat Petrești, comuna Vânători, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 16/29.01.2024 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”

Hotărârea nr. 15/29.01.2024 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpul C10 al Centrului școlar pentru educație incluzivă Elena Doamna din strada Cuza Vodă numărul 56, municipiul Focșani, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 14/29.01.2024 privind “Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA și LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 și C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520, Str. Cuza Vodă, nr. 56 – Focșani, Jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 13/29.01.2024 privind “Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești - Făurei, Precistanu - Balta Raţei - Mircești şi DJ 204D - Mândrești - DN 23”

Hotărârea nr. 12/29.01.2024 privind “Transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a corpurilor C1, C2 și C4 aferente imobilului Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități”

Hotărârea nr. 11/29.01.2024 privind “Transmiterea în administrarea Muzeului Vrancei a imobilului „Muzeu-Secția de istorie” și a imobilului „Muzeu-Secția științele naturii și acvariu”

Hotărârea nr. 10/29.01.2024 privind “Darea în administrare a unui bun imobil din domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 9/29.01.2024 privind “Actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aparținând domeniului public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 8/29.01.2024 privind “Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități aflat în domeniul public al județului Vrancea, ca urmare a actualizării documentațiilor cadastrale”

Hotărârea nr. 7/29.01.2024 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 6/29.01.2024 privind “Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gologanu, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Cârligele, pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 5/29.01.2024 privind “Actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 4 din 18 ianuarie 2024 privind “Încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Vrancea, Colegiul Național “Unirea” Focșani, Colegiul Național “Al. I. Cuza” Focșani și Centrul Județean de Excelență Vrancea”

Hotărârea nr. 3 din 18 ianuarie 2024 privind “Aprobarea depunerii proiectului „Campanie de conștientizare privind importanța colectării selective în județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 2 din 12 ianuarie 2024 privind ”Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Vrancea a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2024, precum şi sumele defalcate din TVA și impozitul pe venit previzionat pe anii 2025 – 2027”

Hotărârea nr. 1 din 12 ianuarie 2024 privind ,,Aprobarea reţelei şcolare de învățământ special din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2024–2025”

Hotărârea nr. 297/20.12.2023 privind „Prorogarea termenelor de aplicare a măsurilor fiscal-bugetare prevăzute de Legea nr.296/2023, cu privire la reorganizarea Consiliului Județean Vrancea și Serviciul Public Comunitar Județean de Evidenta a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 296/20.12.2023 privind „Avizarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului serviciului de salubrizare la nivelul județului Vrancea si a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare a deșeurilor municipale si transportul acestora la punctele/stațiile de transfer la nivelul județului Vrancea, aferenta proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide in județul Vrancea’’ si acordarea unor mandate”

Hotărârea nr. 295/20.12.2023 privind „Aprobarea taxelor speciale pentru activitățile prestate de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 294/20.12.2023 privind “Modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale de interes local Crâng Petrești”

Hotărârea nr. 293/20.12.2023 privind „Diminuarea domeniului public al Județului Vrancea cu suprafața de teren de 4 mp situată pe amplasamentul suplimentar din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Focşani-Bacău"

Hotărârea nr. 292/20.12.2023 privind “ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare incintă imobil Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Elena Doamna“

[gtranslate]