Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 69/28.03.2024 privind „Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” aflat în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 68/28.03.2024 privind „Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Centrul de Educație Incluzivă Mihălceni aflat în domeniul public al județului Vrancea, ca urmare a actualizării documentațiilor cadastrale”

Hotărârea nr. 67/28.03.2024 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Consiliului Local Vulturu a zonei de siguranță și a zonei de protecție pe sectorul de drum județean 204D de la km 22+450 la km 36+700, pe o perioada de 5 ani”

Hotărârea nr. 66/28.03.2024 privind "Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Muzeul Vrancei a dotărilor achiziționate prin proiectul „Consolidare şi restaurare Secţia de ştiinţe ale naturii şi acvariu - Casa Tatovici”

Hotărârea nr. 65/28.03.2024 privind „ Transmiterea în folosință gratuită către Muzeul Vrancei a dotărilor achiziționate prin proiectul "Consolidare si restaurare secție de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – CASA ALACI cod LMI–VN–II–m-B-06430"

Hotărârea nr. 64/28.03.2024 privind „ Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2024”

Hotărârea nr. 63/28.03.2024 privind „Actualizarea componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a exploatării copiilor prin muncă”

Hotărârea nr. 62/28.03.2024 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia Județeană Vrancea în domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (COJES)”

Hotărârea nr. 61/28.03.2024 privind „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de administrație al Centrului Scolar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna”

Hotărârea nr. 60/26.02.2024 privind ,,Desemnarea vicepreședintelui care să exercite de drept atribuțiile președintelui Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 59/15.02.2024 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA și LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 și C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520, Str. Cuza Vodă, nr. 56 – Focșani, Jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 58/15.02.2024 privind „Actualizarea proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24” şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea acestuia"

Hotărârea nr. 57/15.02.2024 privind „Declararea podurilor din beton armat, amplasate pe drumul județean 205H, ca bunuri de uz și de interes public județean”

Hotărârea nr. 56/15.02.2024 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 55/15.02.2024 privind „Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 54/15.02.2024 privind „ Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea”

Hotărârea nr. 53/15.02.2024 privind “ Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 52/15.02.2024 privind “ Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, comuna Movilita inclusiv a stației de sortare, a stației de compostare si a stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra și Gugești, catre operatorul S.C. ECO SUD S.A.”

Hotărârea nr. 51/15.02.2024 privind “ Majorarea capitalului social al societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.”

Hotărârea nr. 50/15.02.2024 privind “ Aprobarea bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2024”

Hotărârea nr. 49/15.02.2024 privind “ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe D.J. 204 D, peste râul Putna, în localitatea Vulturu, km. 24+400”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 48/15.02.2024 privind “ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare si modernizare DJ 205L, sector DN 2D-Negrilești, km.18+152-km. 21+552, L=3,40km., comuna Negrilești, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 47/15.02.2024 privind “ Actualizarea elementelor de identificare ale bunului Centrul de Educație Incluzivă Măicănești aflat în domeniul public al județului Vrancea, ca urmare a actualizării documentațiilor cadastrale și declararea unor imobile ca bunuri de uz și de interes public județean”

Hotărârea nr. 46/15.02.2024 privind “ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului și a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădacesti, km 0+000 – km 34+000, L = 34km”

Hotărârea nr. 45/15.02.2024 privind “Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 205 N sector intersecție DJ 205 B - Jariștea – Scânteia, km. 4+000 – km. 11+200, L=7,20 km.”

[gtranslate]