Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 257/28.11.2023 privind „Modificarea organigramei societății Parc Industrial Vrancea S.R.L.”

Hotărârea nr. 256/28.11.2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 255/28.11.2023 privind „Neexercitarea dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Huianu, cod LMI VN – II – m- B- 06410, situat în Municipiul Focșani, str. Comisia Centrala nr. 11”

Hotărârea nr. 254/28.11.2023 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Consiliului Local Măicănești a sectorului de drum județean DJ 204B de la km 1+570 la km 2+700, pe o perioada de 24 luni”

Hotărârea nr. 253/28.11.2023 privind „Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport declarat câștigător în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 15.06.2023, pentru grupa de trasee aferente lotului nr.17 din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2023-2029”

Hotărârea nr. 252/28.11.2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA IMOBILULUI ,,Casa Duiliu Zamfirescu” Com. Vîrteșcoiu, Județul Vrancea Cod LMI VN-II-B-21191”

Hotărârea nr. 251/28.11.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4”

Hotărârea nr. 250/28.11.2023 privind „Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole necesare evaluării în lei a veniturilor din arenda exprimată în natură şi a prețului mediu/tonă masă verde pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 249/17.11.2023 privind "Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile limită județ Buzău - Voietin - Sihlea - Obrejița - Tâmboești - Bordești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T"

Hotărârea nr. 247/31.10.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 246/31.10.2023 privind „Preluarea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a terenului în suprafață de 721 mp situat în Municipiul Focșani, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 245/31.10.2023 privind „Transmiterea imobilului “Bază de producție Gologanu” din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Comunei Gologanu”

Hotărârea nr. 244/31.10.2023 privind „Declararea construcțiilor C11-C19 ce fac parte din imobilul fost Centru de Integrare Terapie Operațională Îngrijire și Asistență Odobești, ca bunuri de uz și de interes public județean și aprobarea includerii acestora în domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 243/31.10.2023 privind „Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2024 înaintate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea”

Hotărârea nr. 242/31.10.2023 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 241/31.10.2023 privind ,,Încheierea acordului de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Vrancea”

Hotărârea nr. 240/31.10.2023 privind „Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița -Tâmboești – Bordești, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T” cod SMIS 108709”

Hotărârea nr. 239/31.10.2023 privind „Actualizarea documentației tehnice, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Reabilitarea, modernizarea şi dotarea obiectivului “Policlinica Stomatologica” str. Vămii, nr. 1, Municipiul Focşani, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 238/31.10.2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare D.J. 205J intersecţie D.J. 204E (Panciu)-intersecție D.J. 205H (Moviliţa), km. 0+000-7+270” L=7,27 km”, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 237/31.10.2023 privind ,,Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și extindere rețea de iluminat exterior și prize în incinta Secției de Etnografie din Crângul Petrești, aflat în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 236/31.10.2023 privind „Actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Parcul Memoriei Naționale “Stejarii României - 100 de ani de istorie și demnitate” RoMândria”

Hotărârea nr. 235/31.10.2023 privind “Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci”, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe țară în domeniul construcțiilor și a Dispoziției de șantier nr. 2”

Hotărârea nr. 234/31.10.2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Construire biserică din lemn în Secţia de Etnografie, aflat în domeniul public al Judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 233/31.10.2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire dispozitive de preluare, colectare și deversare a apelor pluviale și accese în proprietăți în unele zone din satele Fitionești, Holbănești, Mănăstioara, comuna Fitionești, aferente obiectivului de investiție - ”Reabilitare şi modernizare DJ 205J, km. 9+180 (intersecţie DJ 205H) - km. 16+100, sat Fitioneşti, judeţul Vrancea”

[gtranslate]