Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 62 din 16 martie 2023 privind „ Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Vânători, Consiliul Local Vidra, Consiliul Local Tâmboești, Consiliul Local Câmpineanca, Consiliul Local Străoane, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Răstoaca, Consiliul Local Nănești, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Năruja, Consiliul Local Cârligele, Consiliul Local Gugești, Consiliul Local Tătăranu, Consiliul Local Nereju pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 61 din 16 martie 2023 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 60 din 16 martie 2023 privind „ Transformarea unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea”

Hotărârea nr. 59 din 16 martie 2023 privind „Aprobarea normelor specifice privind desfășurarea activității Unității de Achiziții Publice Centralizate”

Hotărârea nr. 58 din 16 martie 2023 privind „Modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.26/10.02.2022”

Hotărârea nr. 57 din 16 martie 2023 privind „Modificarea și completarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA"

Hotărârea nr. 56 din 16 martie 2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării-reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare județul Vrancea”

Hotărârea nr. 55 din 16 martie 2023 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilități”, sat Petrești, comuna Vânători, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 54 din 16 martie 2023 privind „ Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, municipiul Focșani, județul Vrancea"

Hotărârea nr. 53 din 16 martie 2023 privind „ Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu, situat pe raza orașului Odobești” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 52 din 16 martie 2023 privind „ Aprobarea depunerii proiectului „Dotarea școlilor speciale din subordinea Consiliului Județean Vrancea, a cabinetelor de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE și a Palatului Copiilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 51 din 16 martie 2023 privind „ Înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare şi de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Vrancea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia”

Hotărârea nr. 50 din 16 martie 2023 privind „Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisiile de evaluare și selecție și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finanțare nerambursabilă”

Hotărârea nr. 49 din 2 martie 2023 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea" și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 48 din 2 martie 2023 privind „Aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 47 din 2 martie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea”

Hotărârea nr. 46 din 16 februarie 2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători"

Hotărârea nr. 45 din 16 februarie 2023 privind „Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Campus profesional integrat, liceal și universitar”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 44 din 16 februarie 2023 privind „Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport declarați câștigători în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 17.01.2023, pentru traseele din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2028”

Hotărârea nr. 43 din 16 februarie 2023 privind „Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetele demnitarilor și în cadrul instituțiilor subordonate acestuia, în anul 2023”

Hotărârea nr. 42 din 2 februarie 2023 privind „Transmiterea imobilului Punct de ambulanță Odobești, din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Orașului Odobești”

Hotărârea nr. 41 din 2 februarie 2023 privind „Declararea terenului în suprafață totală de 1644 mp și a corpului C1 în suprafață de 51,84 mp, situate în comuna Răcoasa, sat Mărăști, ca bunuri de uz și de interes public județean”

Hotărârea nr. 40 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinței Minim Protejate (LmP) 4 Măicănești în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 39 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinței Minim Protejate 3 (LmP) Măicănești în structura Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 38 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinței Minim Protejate 2 (LmP) Măicănești în structura Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Vrancea”

[gtranslate]