Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 11 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205B, peste râul Șușița, localitatea Satu Nou, oraș Panciu, județul Vrancea, L=155,0 m, km 49+870”

Hotărârea nr. 10 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție Amenajare spaţiu – Imobil corp clădire Pavilion Interne – Pediatrie (fost spital orăşenesc Odobeşti), în vederea înfiinţării „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Odobeşti” şi branşament/racordare apă-canal, gaze naturale, energie electrică”

Hotărârea nr. 9 din 2 februarie 2023 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna”

Hotărârea nr. 8 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnico - economice, la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna”

Hotărârea nr. 7 din 2 februarie 2023 privind “Actualizarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general, precum și aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci”

Hotărârea nr. 6 din 2 februarie 2023 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,LUCRARI NOI DE CONSOLIDARE A AMPRIZEI DRUMULUI SI A ZONEI DE SIGURANTA AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII „CONTINUARE DE LUCRARI PENTRU MODERNIZARE DJ205D, VALEA SARII – NARUJA – PALTIN – SPULBER – NEREJU – BRADACESTI, KM 0+000 – KM 34+000, L = 34KM”

Hotărârea nr. 5 din 2 februarie 2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 4 din 2 februarie 2023 privind „Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița -Tâmboești – Bordești, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T” cod SMIS 108709”

Hotărârea nr. 3 din 9 ianuarie 2023 privind "Stabilirea tarifelor de călătorie, atribuirea și emiterea licențelor de traseu, provizorii, operatorilor de transport delectați în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 30.12.2022 pentru traseele din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2028 și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate".

Hotărârea nr. 2 din 9 ianuarie 2023 privind „Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Vrancea a fondului, la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2023, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2024 – 2026”

Hotărârea nr. 1 din 9 ianuarie 2023 privind „Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 297 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea modalităților de efectuare a serviciului public de transport județean de persoane efectuat prin curse regulate în județul Vrancea, începând cu data de 1 ianuarie 2023”

Hotărârea nr. 301 din 21 decembrie 2022 privind “Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Săftoiu Cătălin Laurențiu”

Hotărârea nr. 300 din 21 decembrie 2022 privind “Rectificarea bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 299 din 21 decembrie 2022 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Garoafa, pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 298 din 21 decembrie 2022 privind „Acordarea dreptului de uz și de servitute asupra terenurilor aparținând domeniului public și privat al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 297 din 21 decembrie 2022 privind “Aprobarea modalităților de efectuare a serviciului public de transport județean de persoane efectuat prin curse regulate în județul Vrancea, începând cu data de 1 ianuarie 2023”

Hotărârea nr. 296 din 21 decembrie 2022 privind „Aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2022”

Hotărârea nr. 295 din 21 decembrie 2022 privind ”Aprobarea Expertizei tehnice, a Studiilor geotehnic şi georadar, a Proiectului tehnic de execuție, actualizarea Devizului general cumulat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe D.J. 204 D, peste râul Putna, în localitatea Vulturu, km. 24+400”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 294 din 21 decembrie 2022 privind ”Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA ȘI PUNERE ÎN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLĂDIREA "TRIBUNALUL JUDEȚEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8 Focșani”

Hotărârea nr. 293 din 21 decembrie 2022 privind ”Actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Consolidare şi restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Judeţene Vrancea situată în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, situat în str. Maior Gh. Sava nr.4B”

Hotărârea nr. 292 din 21 decembrie 2022 privind ”Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare DJ 205L, sector DN 2D-Negrilești, km.18+152-km. 21+552, L=3,40 km, comuna Negrilești, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 291 din 21 decembrie 2022 privind ”Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 E dintre localitățile limită de judeţ Galaţi-Ciuşlea-Răchitosu-E85 (DN2), judeţul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”

Hotărârea nr. 290 din 21 decembrie 2022 privind “Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Răduleşti-Bilieşti, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia-Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km.”

Hotărârea nr. 289 din 21 decembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea"

[gtranslate]