Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 208 din 28 septembrie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru executarea dispozitivelor pentru preluarea, colectarea și deversarea apelor pluviale și accese în proprietăți pe DJ 205 L pe sectorul cuprins între intersecție DN2D - Podul din beton armat peste pârâul Putna, sat Coza, comuna Tulnici”

Hotărârea nr. 207 din 28 septembrie 2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectivul nr.2 intitulat ,,Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”

Hotărârea nr. 206 din 28 septembrie 2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”

Hotărârea nr. 205 din 28 septembrie 2023 privind „Actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Parcul Memoriei Naționale “Stejarii României - 100 de ani de istorie și demnitate”

Hotărârea nr. 204 din 28 septembrie 2023 privind „Actualizarea Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027”

Hotărârea nr. 203 din 28 septembrie 2023 privind „Aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare între Județul Vrancea și Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea înregistrat cu nr. 18404/22.08.2023 și 2160/24.08.2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 173 din 17 august 2023”

Hotărârea nr. 202 din 28 septembrie 2023 privind ,,Darea în administrare Bibliotecii Județene ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 201 din 28 septembrie 2023 privind „Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 200 din 28 septembrie 2023 privind ,,Modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea”

Hotărârea nr.199 din 12 septembrie 2023 privind „Actualizarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertize tehnice poduri, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24”.

Hotărârea nr. 198 din 17 august 2023 privind „Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 197 din 17 august 2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetul președintelui și cabinetele vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 196 din 17 august 2023 privind “Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520”

Hotărârea nr. 195 din 17 august 2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati”, sat Petrești, comuna Vânători, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 194 din 17 august 2023 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători"

Hotărârea nr. 193 din 17 august 2023 privind “Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate (SF), Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), Proiect tehnic de execuție (P.T.E) şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Investiții în capacități de producere energie pentru consumul propriu la nivelul Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 192 din 17 august 2023 privind „Trecerea suprafeței de 1867 mp teren din domeniul public al județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani”

Hotărârea nr. 191 din 17 august 2023 privind „Retragerea dreptului de administrare Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” Focșani asupra imobilului teren în suprafață de 1867 mp”

Hotărârea nr. 190 din 17 august 2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 188 din 17 august 2023 privind “Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci”

Hotărârea nr. 187 din 17 august 2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice” - Reparare pod pe DJ205H, peste pârâul Caregna la Păunești„

Hotărârea nr. 185 din 17 august 2023 privind „Solicitarea trecerii imobilului Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, din domeniul public al comunei Dumbrăveni în domeniul public al județului Vrancea, identificat în CF 53361 Dumbrăveni și CF 53362 Dumbrăveni”

Hotărârea nr. 184 din 17 august 2023 privind „Solicitarea trecerii imobilului identificat în CF 50188 Dumitrești, în care funcționează Secția Exterioară Dumitrești a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, din domeniul public al comunei Dumbrăveni în domeniul public al județului Vrancea”

[gtranslate]