Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 37 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinței Minim Protejate 1 (LmP) Măicănești în structura Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 36 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Centrului de zi (CZ) Măicăneşti în structura Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 35 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinței Protejate „VENUS” Mărăşeşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 34 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) 3 Câmpineanca în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 33 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) 2 Câmpineanca în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 32 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) 1 Câmpineanca în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 31 din 2 februarie 2023 privind „Înființarea Centrului de zi (CZ) Câmpineanca în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 30 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Odobești – Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități și alte Persoane Vulnerabile”

Hotărârea nr. 29 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngriire și Asistență Măicănești – Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități si altor Persoane Vulnerabile”

Hotărârea nr. 27 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 26 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 25 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 24 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetul președintelui și cabinetele vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 23 din 2 februarie 2023 privind „ Aprobarea Proiectului tehnic pentru ”Închiderea depozitului de deșeuri nepericuloase clasa B Haret-Județul Vrancea- celula 1 și monitorizarea post-închidere a depozitului ecologic”

Hotărârea nr. 22 din 2 februarie 2023 privind „ Aprobarea încheierii Protocolului de colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)”

Hotărârea nr. 21 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 20 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea Regulamentului privind acordarea finanţării nerambursabile persoanelor fizice sau juridice, fără scop patrimonial”

Hotărârea nr. 19 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea Raportului anual nr. 1063 din 17.01.2023 privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2022 cuprinse în Planul de menținere a calități aerului în județul Vrancea 2019 – 2023”

Hotărârea nr. 18 din 2 februarie 2023 privind “ Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Chiojdeni, Consiliul Local Urechești, Consiliul Local Tănăsoaia, Consiliul Local Vârteșcoiu, Consiliul Local Dumbrăveni pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 17 din 2 februarie 2023 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Vintileasca, Consiliul Local Gologanu, Consiliul Local Slobozia Bradului, Consiliul Local Țifești, Consiliul Local Spulber, Consiliul Local Bordești, Consiliul Local Bolotești, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Reghiu, Consiliul Local Milcovul, Consiliul Local Pufești, Consiliul Local Golești, Consiliul Local Broșteni, Consiliul Local Ruginești, Consiliul Local Gura Caliței pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 16 din 2 februarie 2023 privind „ Elaborarea documentației necesare pentru proiectul „Dotarea școlilor speciale din subordinea Consiliului Județean Vrancea, a cabinetelor de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE și a Palatului Copiilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 15 – Educație”

Hotărârea nr. 15 din 2 februarie 2023 privind „ Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2023–2024”

Hotărârea nr. 14 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2023– 2024”

Hotărârea nr. 13 din 2 februarie 2023 privind „Aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea pentru anul 2023”

[gtranslate]