Consiliul Judetean|Institutii subordonate|Strategii si programe|Proiecte de dezvoltare|Formulare online
 • Prima pagina
 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Consilieri judeteni
 • Informatii publice
 • Primarii din judet
 • Consilii Locale din judetul Vrancea
 • Institutii judetene
 • Contact
 • Transparenta Decizionala
-
Marian Oprisan - Presedintele Consiliului Judetean Vrancea
Prima pagina  > Transparenta decizionala
Transparenta decizionala
                     
Functionarul responsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003
   Nicoleta Ilade – inspector 
                    tel. 0372372429                    
2018


Anunt public privind aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: „Bazin de inot didactic – Baza sportiva”, situat in municipiul Focsani, str. Aleea Stadionului, nr. 2, si a tarifelor ce se vor aplica in desfasurarea activitatii - afisat 5.04.2018

Anunt public privind aprobarea bugetului propriu al judetului Vrancea pentru finantarea unitatii Administrativ Teritoriale judetul Vrancea si a bugetelor institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean pe anul 2018 - 18.01.2018

2017
Raport Legea 52/2003 pe anul 2017

Anunt public privind elaborarea Proiectului de hotarare privind stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pasuni respectiv fanete permanente din judetul Vrancea - 27.12.2017

Anunt public privind aprobarea tarifelor de calatorie pentru traseele din cadrul Programului Judetean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013 - 24.11.2017

Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor în situația în care arenda se exprimă în natura, prin modificarea prețului produselor agricole/kg, pe anul 2018 -23.11.2017

Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind Aprobarea Studiului de Oportunitate si alegerea modalitatii de delegare a gestiunii serviciului public de management si operare a Centrului de management Integrat al Deseurilor Haret, a Statiilor de Transfer si a Platformelor de Colectare, judetul Vrancea - 22.09.2017
 
Anunt public privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate - 8.09.2017

Anunt public referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind Aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare a SC Compania de Utilitati Publice SA Focsani - 2.08.2017    Erata - 9.08.2017
 
Anunt public referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea modelului acordului prealabil, al autorizatiei de ampasare si/sau de acces in zona drumului judetean, al contractului cadru de utilizare a zonei drumului judetean, a tarifelor specifice si a regulamentului privind procedura de autorizare pentru realizarea sau amplasarea in zona drumului judetean a panourilor publicitare, a oricaror constructii sau activitati comerciale, cai de acces, amenajari sau instalatii in orice scop - 20.06.2017
 
Anunt public referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind înfiinţarea, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, pe langa Consiliul Judetean Vrancea - 18.04.2017

Anunt public referitor la elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri ale bugetului judetului Vrancea pentru activitati nonprofit de interes judetean - 17.03.2017
 
Anunt pulbic referitor la elaborarea proiectului privind aprobarea bugetului propriu al judetului Vrancea pentru finantarea unitatii Administrativ-Teritoriale judetul Vrancea si a bugetelor institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea pe anul 2017 - 3.03.2017
 
Anunt public referitor la elaborarea Proiectului de hotarare privind stabilirea pretului mediu pe tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajisti pentru anul fiscal 2017 - 01.02.2017
 

 
  2016

Raport Legea 52/2003 pe anul 2016

*Anunt public referitor la elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea pretului mediu al produselor agricole pe anul fiscal 2017, in vederea stabilirii venitului anual din cedarea folosintei bunurilor, pentru evaluarea in lei a arendei exprimata in natura - 17.11.2016

*ANUNT PUBLIC - privind initierea planului de mentinere a calitatii aerului

*Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea Master Planului regional pentru Sectorul de apa si apa uzata din judetul Vrancea, actualizat

Borderou

Capitolul 0
Anexe cap. 0

Capitolul I

Capitolul II
Anexe cap.II

Capitolul III
Anexe cap. III

Capitolul IV
Anexe cap. IV

Capitolul V
Anexe cap.V

Capitolul VI

Capitolul VII
Anexe cap VII

Capitolul VIII
Anexe cap. VIII

Capitolul IX

Capitolul X
Anexe cap. X

Capitolul XI
Anexe cap. XI

Partea desenata

Aglomerari cu apa uzata
Resurse de apa din bazinul hidrografic
Sisteme de alimentare cu apa
Zone cu resurse de apa subterana


*Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2016

Proiect buget anexele 1-29
Proiect buget anexele 30-59
Proiect buget anexele 60-100
Proiect buget anexele 101-117

*Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii Judetene ,,Duiliu Zamfirescu,, Vrancea

*Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile taxelor locale si taxelor speciale pentru anul fiscal 2016

*Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea serviciilor si a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judetene Vrancea, pe anul 2016
 
2015

Raport Legea 52/2003 pe anul 2015

* Anunt referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile prestate de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor Vrancea pe anul 2016

* Anunt dezbateri autorizatie drumuri
 
Strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale 2015-2020

Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 1 din 03.06.2015

Decizie expropriere nr. 1/27.04.2015

Anunt privind necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea tarifelor pentru serviciile practicate de Camera Agricola Judeteana Vrancea pe anul 2015

Proiect buget 2015 - 15.01.2015

Anunt nr.764/23.01.2015 privind aprobarea taxelor speciale pentru activitatile prestate de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Vrancea pe anul 2015

Descopera judetul Vrancea
 • Turism
 • Economie
 • Istorie
 • Cultura si traditii
 • Harta judetului
Linkuri utile
 • Linkuri utile
 • Telefoane urgente
 • Vremea
 • Curs valutar
 • Harta Romaniei
 • Constitutia
Noutati
 •  Astăzi au demarat lucrările de canalizare în comunele Răstoaca, ...DETALII
 • Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în ședință ordinară în data ...DETALII
 • Astăzi, la sediul Consiliului Județean Vrancea a fost semnat un nou ...DETALII
 • Mulțumesc românilor pentru patriotism! Județul Vrancea a fost, pe ...DETALII
Vezi toate stirile