Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

HOTĂRÂREA nr. 231 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construcţie bazin betonat vidanjabil (fosă septică) şi demolare corp C5 – Grup sanitar (WC uscat) la C.R.R.N. Coteşti, localitatea Coteşti, judeţ Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 230 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire şarpantă clădire C.I.T.O. Odobeşti (Casa Rucsandra), str. Caporal Diea, nr.8, oraş Odobeşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 octombrie 2017 privind clasificarea drumurilor judeţene pe niveluri de intervenţie, după nivelurile de viabilitate, în timpul iernii 2017-2018

HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Chioasa la Paltin km 20+105, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 19+200 conform ridicare topografică actualizată, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 227 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Olari la Paltin km 19+066, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 17+ 400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 226 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Tulburea la Paltin km 18+835, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 17+210, conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 225 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Monteoru la Nereju km 31+150, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 31+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 224 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Bălaşa la Nereju km 30+020, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 29+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, scurgere la Paltin km 17+544, conform H.G nr.540/2000, km 16+600 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 222 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119 J, km 1+600, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 221 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic şi trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119 J, km 1+500, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 220 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren: hidrologic, geotehnic, topografic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km 29+541, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 28+500 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 219 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren: topografic, geotehnic, de trafic şi hidrologic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare si modernizare DJ 205 L sector DN 2D-Negrileşti, km 18+152-km 21+552, L=3,4 km, comuna Negrileşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 218 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren topografic, geotehnic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţe “Reabilitare şi modernizare DJ 205 J, km 9+180 (intersecţie DJ 205 H) km 16+100, sat Fitioneşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 217 din 24 octombrie 2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 alocate judeţului Vrancea prin Adresa Administraţiei Judeţene şi Finanţelor Publice nr.29220/2017

HOTĂRÂREA nr. 215 din 24 octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Maicăneşti, pentru anul şcolar 2017-2018

HOTĂRÂREA nr. 214 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea participării judeţului Vrancea la realizarea proiectului „Parcul Memoriei Naţionale – RO MÂNDRIA”

HOTĂRÂREA NR. 213 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea inventarierii în domeniul public al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a terenului în suprafaţă de 75 ha păşune, situat în extravilanul oraşului Mărăşeşti în T 67/P398 şi T 79/P422, 424, în vederea realizării proiectului „Parcul Memoriei Naţionale – RO MÂNDRIA”

HOTĂRÂREA nr. 212 din 2 octombrie 2017 privind rectificarea domeniului public al Județului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 211 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea bugetului proiectului „Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 210 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani - Secția Psihiatrie și boli infecțioase, secția Dermatologie, ORL, Oftalmologie” - Str. Comisia Centrală, nr. 15B, Focșani, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finantare

HOTĂRÂREA nr. 209 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focsani, secția de Pneumoftiziologie”- Str. Cuza Vodă, nr. 50-52, Focșani, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finanțare

HOTĂRÂREA nr. 208 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 și C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focșani, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finanțare

HOTĂRÂREA nr. 207 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Reabilitare energetică şi lucrări conexe centru DGASPC VN”, sat Petrești, com. Vînători, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finantare

[gtranslate]