Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

HOTARAREA NR. 116 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea care să facă parte din Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 114 privind numirea unui reprezentant şi a unui membru supleant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani

HOTARAREA NR. 115 privind desemnarea a trei consilieri judeteni pentru a face parte din Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea

HOTARAREA NR. 111 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vrancea în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

HOTARAREA NR. 112 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihalceni, pentru anul şcolar 2016-2017

HOTARAREA NR. 113 privind numirea unui reprezentant şi a unui membru supleant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu” Focşani

HOTARAREA NR. 107 privind desemnarea unui vicepresedinte si a consilierilor judeteni care vor face parte din Comitetul de Organizare pentru nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTARAREA NR. 108 privind desemnarea delegatului Consiliului Judeţean Vrancea, în calitate de membru, în componenţa Comisiei de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea

HOTARAREA NR. 109 privind desemnarea unui reprezentant al asiguratilor, delegat in Adunarea Reprezentantilor, constituita la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

HOTARAREA NR. 110 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focşani, pentru anul şcolar 2016-2017

HOTARAREA NR. 104 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Robu Sorin

HOTARAREA NR. 105 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului LUNGU PAUL-ANDREI

HOTARAREA NR. 106 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului CIUMAC VICTOR

HOTARAREA NR. 102 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2016-2020

HOTARAREA NR. 103 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a doamnei Plesa Viorica Liliana

HOTARAREA NR. 99 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Judeţean Vrancea, pentru mandatul 2016-2020

HOTARAREA NR. 100 privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 101 privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 96 privind modificarea componenţei Comisiei judeţene pentru protecţia copilului Vrancea

HOTARAREA NR. 97 privind constituirea comisiei de validare a Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2016-2020

HOTARAREA NR. 98 privind validarea mandatelor consilierilor judeţeni declaraţi aleşi în urma alegerilor din data de 5.06.2016

HOTARAREA NR. 93 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTARAREA NR. 94 privind prelungirea până la data de 30.08.2016 a duratei de implementare a proiectului “Înființare și dotare baze salvamont S+P+E în comuna Nistorești și în comuna Păulești și reabilitare baza salvamont vila Rucăr din Soveja, județul Vrancea” cod SMIS 41894

HOTARAREA NR. 95 privind prelungirea pana la data de 31.12.2016 a duratei de implementare a proiectului "Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petresti si îmbunătătirea infrastructurii de acces”, cod SMIS 48179

HOTARAREA NR. 90 privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea

[gtranslate]