Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

HOTĂRÂREA nr. 15 din 15 februarie 2018 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 205 L, sector Vrincioaia-Spineşti, km 5+800-km 9+400, L=3,6 km, comuna Vrincioaia, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 14 din 15 februarie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, in localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”

HOTARÂREA nr. 13 din 15 februarie 2018 privind transmiterea solicitarii de trecere a spatiului cu suprafata utila de 163,10 mp - incinta Punctului Termic nr. 20 – Sud din domeniul public al municipiului Focsani in domeniul public al judetului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 12 din 15 februarie 2018 privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru traseele din cadrul Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013

HOTĂRÂREA nr. 11 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Programului de activitati al Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Vrancea pentru anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 10 din 15 februarie 2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 9 din 15 februarie 2018 privind stabilirea venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arenda se exprima în natură, prin modificarea preţului produselor agricole/kg, pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 8 din 15 februarie 2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 7 din 15 februarie 2018 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2018–2019

HOTĂRÂREA nr. 6 din 15 februarie 2018 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2018– 2019

HOTĂRÂREA nr. 5 din 15 februarie 2018 privind stabilirea componenţei Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTARAREA nr. 4 din 15 februarie 2018 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de functionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a componentei nominale a acesteia

HOTARÂREA nr. 3 din 29 ianuarie 2018 privind transmiterea solicitarii de trecere a suprafetei de 62000 mp teren situat in extravilanul Municipiului Focsani, Tarla 80, parcela 424/1A din domeniul public al municipiului Focsani in domeniul public al judetului Vrancea, in vederea construirii Spitalului Judetean

HOTARAREA nr. 2 din 29 ianuarie 2018 privind repartizarea pe unitATI administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA si a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019-2021 alocate judetului Vrancea prin Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 1 din 8 ianuarie 2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al sectiunii functionare, a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2017

HOTARÂREA nr. 273 din 19 decembrie 2017 privind solicitarea de identificare si transmitere a unei suprafete de teren de 5 ha din domeniul public al municipiului Focsani in domeniul public al judetului Vrancea, in vederea construirii Spitalului Judetean

HOTĂRÂREA nr. 272 din 19 decembrie 2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 alocate judeţului Vrancea prin Adresa Administraţiei Judeţene şi Finanţelor Publice nr.37002/2017

HOTĂRÂREA nr. 271 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.11.2017

HOTĂRÂREA nr. 270 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al judeţului Vrancea, pe anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 269 din 19 decembrie 2017 privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire teren sport multifuncţional” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexelor 3, 4 şi 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 173/17.08.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205 E, km 55+593, peste pârâul Vizăuţi, sat Vizantea Razăşească, comuna Vizantea Livezi, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 267 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.199/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 205 P în lungime totală Lt = 12,9 km din care comuna Boloteşti, sector int.DN 2 D-Putna-Ivănceşti, km 0+000- km 4+500, L=4,50 km, comuna Garoafa, sector Faurei-Garoafa-Precistanu, km 8+090- km 10+990- km 11+000-km 13+800, L=5,70 km, comuna Milcovu, sector int. DN 23-int. DN 23 A, km 29+700 –km 32+400, L=2,70 km, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 266 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.198/20.09.2017 actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hingulesti-Maluri, km 26+000- 35+600, L=9,6 km, comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 265 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.197/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 202 F, în lungime totală de Lt =7,0 km sector km 0+000- km 7+000, comuna Ciorăşti, sat Mihălceni, comuna Băleşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 264 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.192/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi modernizare DJ 205 S, Focşani- Cimpineanca- Virtescoiu –Rimniceanca-intersectie DJ 205 B, km 0+000-km 13+200, L=13,20, judeţul Vrancea”

[gtranslate]