Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

HOTĂRÂREA NR. 32 din 29 martie 2016 privind preluarea imobilului „Statuia Victoriei”, monument istoric cod VN-III-m-A-06586 din domeniul public al UAT Mărăşeşti şi administrarea Consiliului local al oraşului Mărăşeşti în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, în vederea reabilitării

HOTĂRÂREA nr. 31 din 29 martie 2016 privind transmiterea fără plată a unui autoturism de la Consiliul Judeţean Vrancea, către unitatea administrativ teritorială comuna Spulber, judeţul Vrancea

HOTÃRÃREA nr. 30 din 29 martie 2016 privind transmiterea plata a unui autoturism de la Consiliul Judetean Vrancea catre unitatea administrativ teritoriala comuna Poiana Cristei, judetul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 29 din 10 februarie 2016 privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2016

HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 februarie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: Expertiza tehnică, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Proiect tehnic, Detalii de execuţie, Caiete de sarcini, Documentaţie tehnică pentru autorizaţia de construire, Documentaţie pentru avize şi acorduri şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului şi a zonei de siguranţă aferente obiectivului de investiţii “Continuare de lucrări pentru Modernizare D.J. 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Nereju – Brădăceşti, km 0+000 – km 34 + 000’’

HOTĂRÂREA nr. 27 din 10 februarie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: Expertiza tehnică, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Proiect tehnic, Detalii de execuţie, Caiete de sarcini, Documentaţie tehnică pentru autorizaţia de construire, Documentaţie pentru avize şi acorduri şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de refacere a sistemului rutier aferente obiectivului de investiţii “Continuare de lucrări pentru Modernizare D.J. 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Nereju – Brădăceşti, km. 0+000 – km. 34 + 000”

HOTĂRÂREA nr. 26 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Peţic, km. 8+350, sat Năruja, comuna Năruja, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 25 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie "Continuare de lucrări modernizare DJ 205D Valea-Sării-Năruja-Paltin- Spulber-Nereju-Brădăceşti, km 0+0.000- km 34+0.000‘’

HOTĂRÂREA nr. 24 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 241F peste râul Zeletin, la km. 12+060, sat Plăcinţeni, comuna Boghesti, judeţul Vrancea ”

HOTĂRÂREA nr. 23 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Refacere şi consolidare corp drum DJ 205 R, km 28+130, comuna Poiana Cristei, judeţul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 22 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 203H peste râul Râmnicu –Sărat, km.27+700, comuna Dumitreşti”

HOTĂRÂREA nr. 21 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de consolidare şi reabilitare a podului din beton armat peste râul Râmna, apărare de mal şi lucrări la albie, pe DJ 204 P, km.15+567, comuna Gura Caliţei”

HOTĂRÂREA nr. 20 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie "Continuare de lucrări modernizare DJ 205D Valea-Sării-Năruja-Paltin-Spulber-Nereju-Brădăceşti, km 0+0.000- km 34+0.000"

HOTĂRÂREA nr. 19 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Petic, km 8+350, sat Năruja, comuna Năruja, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 18 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 241 F peste râul Zeletin, km 12+060, sat Plăcinţeni, comuna Boghesti, judeţul Vrancea ”

HOTĂRÂREA nr. 17 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 203H peste râul Râmnicu –Sărat, km.27+700, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 16 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Refacere şi consolidare corp drum DJ 205 R, km 28+130, comuna Poiana Cristei, judeţul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 15 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de consolidare şi reabilitare a podului din beton armat peste râul Râmna, apărare de mal şi lucrări la albie, pe DJ 204P, km. 15+567, comuna Gura Caliţei”

HOTĂRÂREA nr. 14 din 10 februarie 2016 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 februarie 2016 privind transformarea unui post din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 12 din 10 februarie 2016 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 11 din 10 februarie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,PORTILE VRANCEI - semnale de intrare in judeţul Vrancea”.

HOTĂRÂREA nr. 10 din 10 februarie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 135/2014 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 9 din 10 februarie 2016 privind darea în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Rosie din România - Filiala Vrancea a unui spaţiu din incinta Policlinicii Stomatologice, situat in Focsani, str. Vămii nr. 3, inventariat în domeniul privat al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 8 din 10 februarie 2016 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2016– 2017

[gtranslate]