Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

HOTĂRÂREA nr. 198 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu –Hîngulesti - Maluri, km 26+000- 35+600, L=9,6 km, comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 197 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 202 F, în lungime totală de Lt =7,0 km sector km 0+000- km 7+000, comuna Ciorăşti, sat Mihălceni, comuna Băleşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 196 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 205 L, sector Vrîncioaia - Spineşti, km 5+800-km 9+400, L=3,6 km, comuna Vrîncioaia, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 195 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu hidrologic, studiu topografic, studiu geotehnic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 205 J - intersecţie DJ 204 E (Panciu) - intersecţie DJ 205 H (Moviliţa), km 0+000-km 7+270, L=7,27 km, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 194 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr.2 intitulat “Reparare pod pe DJ 205 D, km 3+475, Valea –Sării, lucrări de consolidare şi reabilitare”

HOTĂRÂREA nr. 193 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod din beton armat pe DJ 205 D peste torentul Adânc, km 22+557, comuna Spulber, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 192 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi modernizare DJ 205 S, Focşani - Cîmpineanca - Vîrteşcoiu - Rîmniceanca - intersecţie DJ 205 B, km 0+000-km 13+200, L=13,20, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 191 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza Expertiză tehnică, Studii de teren (Studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 204 F în lungime totală de Lt= 4,90 km din care sector Slobozia Ciorăşti - Armeni, km 0+000- km 2+000, L=2,0 km, comuna Slobozia Ciorăşti şi sector Oreavu - Gugeşti, km 9+100-km 12+000, L=2,90 km, comuna Gugeşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 190 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza Expertiză tehnică, Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Alba pe DJ 205 K , km 0+350, respectiv km 0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 189 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Elaborare studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Domoşiţa pe DJ 119 C, km 12+631, sat Angheleşti, comuna Rugineşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 188 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico -economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 241 A limită judeţ Galaţi - Feldioara -limita judeţ Bacău, km 5+000-19+450, L= 14,45 km comuna Tănăsoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 187 din 20 septembrie 2017 privind transformarea unui post de economist - specialist IA la Compartimentul financiar - contabil, resurse umane-salarizare şi administrativ din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea în post de inspector de specialitate IA

HOTĂRÂREA nr. 186 din 20 septembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr. 185 din 20 septembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 184 din 20 septembie 2017 privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 183 din 20 septembrie 2017 privind încheierea protocolului de colaborare intre Consiliul JudeţeanVrancea si Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru realizarea, în comun, de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii

HOTĂRÂREA nr. 182 din 20 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focşani, pentru anul şcolar 2017-2018

HOTĂRÂREA nr. 181 din 20 septembrie 2017 privind desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant din cadrul Consiliului Judetean Vrancea in Consortiul Regional de Inovare

HOTĂRÂREA nr. 180 din 20 septembrie 2017 privind modificarea componenţei Comisiei paritare pentru întocmirea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public judeţean prin curse regulate şi validarea componenţei acesteia

HOTĂRÂREA nr. 179 din 17 august 2017 privind reactualizarea Devizului general, reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, km 21+333 peste pârâul Ţipău, localitatea Paltin, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 178 din 17 august 2017 privind reactualizarea Devizului general, reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 C, km 5+600, peste pârâul Dalgov, comuna Coteşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 177 din 17 august 2017 privind reactualizarea Devizului general, reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare DJ 115, Gura Văii-Feteşti - intersecţie DN 2L, km 36+223- km 39+900, comuna Campuri, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 176 din 17 august 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, km 1+405, peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 175 din 17 august 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 205 J, sector km 16+100-17+100, L=1 km, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 174 din 17 august 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 B, km 22+600, peste pârâul Pietroasa, sat Faraoanele, comuna Varteşcoiu, judeţul Vrancea”

[gtranslate]