Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

HOTARAREA NR. 124 privind transformarea unui post din statul de functii al Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea

HOTARAREA NR. 120 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.) din cadrul Consiliului Judetean

HOTARAREA NR. 121 privind aprobarea documentatiei tehnico- economice, la faza : Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Modernizare D.J. 205 P in lungime totala Lt=12,9 km din care:comuna Bolotesti, sector int. DN 2 D-Putna–Ivancesti, km.0+000-km.4+500, L= 4,50 km., comuna Garoafa, sector Faurei–Garoafa-Precistanu, km. 8+090-km. 10+990-km. 11+000 -km. 13+800, L= 5,70 km., comuna Milcovu, sector int. DN 23-int. DN 23 A, km. 29+700-km. 32+400, L=2,70km., judetul Vrancea”

HOTARAREA NR. 117 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Vrancea in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Focsani

HOTARAREA NR. 118 privind încheierea Convenţiei pentru eliberarea cardului european pentru dizabilitate intre Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Dizabilitati si Consiliul Judetean Vrancea prin Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Vrancea

HOTARAREA NR. 116 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea care să facă parte din Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 114 privind numirea unui reprezentant şi a unui membru supleant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani

HOTARAREA NR. 115 privind desemnarea a trei consilieri judeteni pentru a face parte din Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea

HOTARAREA NR. 111 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vrancea în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

HOTARAREA NR. 112 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihalceni, pentru anul şcolar 2016-2017

HOTARAREA NR. 113 privind numirea unui reprezentant şi a unui membru supleant care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu” Focşani

HOTARAREA NR. 107 privind desemnarea unui vicepresedinte si a consilierilor judeteni care vor face parte din Comitetul de Organizare pentru nominalizarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTARAREA NR. 108 privind desemnarea delegatului Consiliului Judeţean Vrancea, în calitate de membru, în componenţa Comisiei de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea

HOTARAREA NR. 109 privind desemnarea unui reprezentant al asiguratilor, delegat in Adunarea Reprezentantilor, constituita la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

HOTARAREA NR. 110 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focşani, pentru anul şcolar 2016-2017

HOTARAREA NR. 104 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Robu Sorin

HOTARAREA NR. 105 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului LUNGU PAUL-ANDREI

HOTARAREA NR. 106 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului CIUMAC VICTOR

HOTARAREA NR. 102 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2016-2020

HOTARAREA NR. 103 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a doamnei Plesa Viorica Liliana

HOTARAREA NR. 99 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Judeţean Vrancea, pentru mandatul 2016-2020

HOTARAREA NR. 100 privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 101 privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 96 privind modificarea componenţei Comisiei judeţene pentru protecţia copilului Vrancea

HOTARAREA NR. 97 privind constituirea comisiei de validare a Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2016-2020

[gtranslate]