Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

Indietro
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
211 05/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Maicănești Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
212 05/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
213 09/09/2022 Încheierea acordului de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
214 09/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Excelență Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
215 09/09/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și Dotarea Secției Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani ” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
216 12/09/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focsani și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focsani, pentru anul 2023
Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
217 12/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
218 12/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
219 12/09/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții,, Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204D , peste râul Putna, în localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km.24+400, judetul Vrancea ” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
220 12/09/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
221 12/09/2022 Însușirea documentațiilor cadastrale și actualizarea elementelor de identificare ale imobilului teren, situat în Comuna Garoafa Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
222 13/09/2022 Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
223 13/09/2022 Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Palatul Copiilor Focșani, în vederea organizării Concursului regional de aeromodele și rachetomodele “Cupa Vrancei 2022” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
224 13/09/2022 Preluarea terenului în suprafață de 10.000 mp din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
225 13/09/2022 Aprobarea transmiterii imobilului situat în Comuna Măicănești, Județul Vrancea, identificat în CF 56141 Măicănești, din domeniul public al UAT Județul Vrancea în domeniul public al UAT Comuna Măicănești Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
226 15/09/2022 Solicitarea transmiterii unui imobil din administrarea Consiliului Local Vizantea-Livezi în administrarea Consiliului Județean Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
227 15/09/2022 Aprobarea trecerii din domeniul public al județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani a unor terenuri în suprafață totală de 15.000 mp Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
228 28/09/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Consolidare și restaurare Sala de lectură a Bibliotecii Județene Vrancea situată în județul Vrancea municipiul Focșani, strada Maior Gheorghe Sava nr. 4B”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/2/B.1/1 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
229 28/09/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8 Focșani Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
230 29/09/2022 Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 205 E Vidra- Vizantea Livezi - Câmpuri” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
231 30/09/2022 Aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
232 06/10/2022 Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tâmboești, revizuit, pentru anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
233 06/10/2022 Retragerea titlului de „ Cetăţean de onoare al județului Vrancea”, acordat domnului Bacinschi Decebal – Gabriel” Grupul consilierilor județeni PNL - USR PLUS
234 07/10/2022 Retragerea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență “Sf. Pantelimon” Focșani asupra imobilului C33 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 50-52 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
235 07/10/2022 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a imobilului C33 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 50-52, în vederea desființării Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
236 10/10/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204B, peste râul Râmnicu Sărat, comuna Tătăranu, km.19+250, L=121m.” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
237 10/10/2022 Majorarea valorii dotărilor ce se vor achiziționa în cadrul proiectului "Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci - cod LMI VN-II-m-B-06430" Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
238 10/10/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea" Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
239 10/10/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentației tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
240 10/10/2022 Stabilirea perioadei în care se va efectua activitatea de inventariere anuală a bunurilor care apartin domeniului public și privat al județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
[gtranslate]