Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

Indietro
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
271 15/11/2022 Retragerea dreptului de administrare conferit Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, asupra imobilului Corp 1 - Secţie Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie, situat în municipiul Focșani, strada Comisia Centrală numărul 15B, aflat in domeniul public al Judetului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
272 16/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
273 16/11/2022 Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204 D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
274 16/11/2022 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domnești Sat - Pufeşti- Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
275 16/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
276 16/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G nr. 540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
277 16/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km. 29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
278 16/11/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare adăpost pentru animale în comuna Vizantea-Livezi”, județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
279 16/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
280 16/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbrăveni – Gugești – Popești – Urechești – Budești – Cotești – Blidari – Bonțești – Dalhăuți – Faraoanele – Râmniceanca – Beciu – Odobeşti, cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
281 17/11/2022 Stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor în situația în care arenda se exprimă în natură, prin modificarea prețului produselor agricole/kg, pe anul 2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
282 22/11/2022 Aprobarea depunerii proiectului “Creșterea gradului de digitalizare a infrastructurii de apă și canalizare în vederea optimizării operării sistemelor de apă canal din aria de operare”, precum și asigurarea din bugetul local a cofinanțării de 2% aferentă acestuia Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
283 22/11/2022 Solicitarea transmiterii imobilului pod beton armat amplasat peste Pârâul Caregna, tarla 0, parcela 499 și a sectoarelor de drum adiacente din domeniul public al comunei Pufești în domeniul public al județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
284 22/11/2022 Aprobarea acordului de co-finanțare pentru depunerea și implementarea proiectului “Festivalul de teatru tânăr Ora de teatru” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
285 28/11/2022 Aprobarea Programului de îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Consiliul Județean Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
286 28/11/2022 Însușirea documentațiilor cadastrale în vederea dezmembrării imobilului Teren Spital Județean aflat în domeniul public al județului Vrancea și alipirea terenului de 11.000 mp la imobilul teren în suprafață de 10.000 mp Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
287 28/11/2022 Aprobarea procedurii de selecție a partenerilor - operatori economici în vederea constituirii unui consorțiu integrat pentru învățământ dual în Județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
288 29/11/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Investiții în capacități de producere energie pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea” în cadrul P.O.I.M. 2014 – 2020, Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.2 – Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale și a indicatorilor asociați acestuiA
Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
289 29/11/2022 Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Prahova și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău pentru promovarea și implementarea proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR- Componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4. Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
290 08/12/2022 Aprobarea depunerii Proiectului ”SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ FOCȘANI – VRANCEA” și a cheltuielilor legate de proiect Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
291 08/12/2022 Încheierea CONTRACTULUI DE PARTENERIAT pentru constituirea Consorțiului pentru învățământ dual în județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
292 08/12/2022 Însușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare aferente imobilului Corp C10, situat în municipiul Focșani, strada Cuza-Vodă, numărul 56, aflat în domeniul public al Județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
293 08/12/2022 Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale din judetul Vrancea a sumei de 595 mii lei incasata in plus fata de estimarea initiala, reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean Vrancea constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
294 12/12/2022 Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
295 12/12/2022 Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 119 C, peste pârâul Domoşiţa, sat Angheleşti comuna Rugineşti ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
296 12/12/2022 Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Obrejița, pentru anul 2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
297 12/12/2022 Acordarea cu titlu gratuit a cantității de 12,72 mc material lemnos-lemn de foc către DGASPC Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
298 12/12/2022 Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
299 12/12/2022 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Răduleşti-Bilieşti, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia-Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km.”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
300 12/12/2022 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 E dintre localitățile limită de judeţ Galaţi-Ciuşlea-Răchitosu-E85(DN2), judeţul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
[gtranslate]