Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

Indietro
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
181 02/08/2022 Retragerea dreptului de administrare atribuit D.G.A.S.P.C. Vrancea prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 69/2020, asupra imobilului C9 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 52 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
182 02/08/2022 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare și Dotare Stadion Tineretului - str. Cuza Voda nr. 61” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
183 03/08/2022 Aprobarea actualizării Anexelor nr.1a)-1b), nr.2 si 3a) si 3b) la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.213/30.09.2021 si anexei Hotarârii Consiliului Județean Vrancea nr. 266/16.12.2021 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
184 03/08/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64+950, L=144m” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
185 03/08/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km.7+155, L=125,40 m.” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
186 03/08/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistoreşti, km.3+994, L=68m.” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
187 04/08/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
188 04/08/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108712 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
189 25/08/2022 Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Răducanu Aurelian Cătălin Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
190 25/08/2022 Aprobarea Planului județean de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
191 26/08/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea" Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
192 26/08/2022 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
193 29/08/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului si a zonei de siguranța aferente obiectivului de investiții „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, L= 34 km ” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
194 29/08/2022 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a corpurilor C3 și C9 aferente imobilului Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, în vederea desființării Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
195 29/08/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, str. Cuza Vodă, nr. 52, municipiul Focșani, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
196 30/08/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual revizuit de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Bolotești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bolotești, pentru anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
197 30/08/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
198 01/09/2022 Modificarea componenței Colegiului Director al Direcției de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
199 01/09/2022 Retragerea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, asupra imobilului Corp 2 - Secţie Psihiatrie și Boli Infecțioase Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
200 01/09/2022 Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Ruginești a sectorului de drum județean 119C de la km 10+500 la km 22+140 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
201 01/09/2022 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajări Exterioare și Sistematizare Verticala la Imobilul C6- Clădire Administrativă, Vânători Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
202 01/09/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajări exterioare și sistematizare verticală la secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ,,Sf. Pantelimon" Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
203 05/09/2022 Solicitarea transmiterii unui teren în suprafață de 10.000 mp, identificat în CF nr.67776 Focsani, din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea
Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
204 05/09/2022 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
205 05/09/2022 Înființarea Centrului Respiro Măicăneşti în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, cu o capacitate de 4 locuri Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
206 05/09/2022 Înființarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Odobeşti Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
207 05/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicănești

Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
208 05/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
209 05/09/2022 Modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
210 05/09/2022 Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
[gtranslate]