Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

Indietro
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
121 18/05/2022 Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase aferentă unui număr de 38 arbori cu un volum brut de 35,51 m3 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
122 18/05/2022 Aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Muzeului Vrancei Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
123 20/05/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Consolidare și restaurare Sala de lectură a Bibliotecii Județene Vrancea situata în județul Vrancea municipiul Focșani, strada Maior Gheorghe Sava nr. 4B”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
124 31/05/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.1 - localitatea Măicăneşti, sat Belciugele, nr. cadastral 51233, Judeţul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
125 31/05/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.2 - localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55276, Judeţul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
126 31/05/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.3 - localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55284; 55286, Judeţul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
127 31/05/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.4 - localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 50020, Judeţul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
128 31/05/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Mera și Consiliul Local Biliești pentru anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
129 02/06/2022 Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al U.A.T. Judeţul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
130 02/06/2022 Actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
131 02/06/2022 Transformarea unor posturi din statul de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
132 02/06/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
133 02/06/2022 Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
134 03/06/2022 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
135 03/06/2022 Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea, în scopul realizării obiectivului de investiţie „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205C, peste parâul Mera, comuna Cârligele, km 5+865, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
136 06/06/2022 Aprobarea Statutului Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
137 06/06/2022 Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
138 06/06/2022 Stabilirea indemnizației pentru membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
139 06/06/2022 Solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv UNIREA Focsani, în domeniul public al Judetului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
140 06/06/2022 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
141 06/06/2022 Atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
142 06/06/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
143 07/06/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205M, comuna Nistoreşti, în mai multe puncte Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
144 07/06/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205H, peste pârâul Valea Boului, comuna Păuneşti” judeţul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
145 07/06/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste pârâul Dragomira, comuna Soveja” judeţul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
146 07/06/2022 Actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea pentru anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
147 07/06/2022 Încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă acordate de Consiliul Județean Vrancea în cadrul Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2022, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
148 07/06/2022 Aprobarea organigramei, statului de funcţii și numărului de personal pentru Muzeul Vrancei Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
149 07/06/2022 Prelungirea termenului de valabilitate a Planului de amenajare a teritoriului județean Vrancea (P.A.T.J.) Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
150 07/06/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56”, cod proiect 118520, Str. Cuza Vodă, nr. 56 – Focsani, Jud. Vrancea” și a valorii actualizate a proiectului Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
[gtranslate]