Consiglieri del Distretto

Indietro
imagine de fundal

Adam Mircea

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Badiu Adrian

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Bălan Doru Geany

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Bârlădeanu Dragoş Petruţ

Funzione: mandat incetat

Affiliazione politica:        PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Blîndu Nicuşor

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Boboc Tudoriţa Rodica 

Funzione: Mandato cessato

Affiliazione politica:        PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Bostan Liviu

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: P N L

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Burduşa Ovidiu

Funzione: Consigliere Provinciale - Mandato cessato

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Buzărnescu Ştefan

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Cel-Mare Ionel

Funzione: Vice Presidente

Affiliazione politica: ALDE 

declaratii anonimizate la cerere

Dichiarazioni di ricchezza:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Dichiarazione di interessi:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Rapporto di attività:

Ciumac Victor

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Creţu Adrian Vasile

Funzione: Consigliere Provinciale - Mandato cessato

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Cristian Dănuţ

Funzione: Vice Presidente

Affiliazione politica: PSD

declaratii anonimizate la cerere

Dichiarazioni di ricchezza:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Dichiarazione di interessi:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Rapporto di attività:

Diaconu Emilian

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Drăghici Marian-Adrian

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Epure Alexandru Ciprian

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Eşanu Aura Lăcrămioara

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Gheţu Cătălin

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Guguianu Constantin

Funzione: Mandato cessato

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Halici Nicusor  

Funzione: Mandato cessato

Affiliazione politica:         PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Irimia Cristinel

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Lungu Paul-Andrei 

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Marin Laurenţiu Daniel

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Melinte Vasile

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Mocanu Dan Adrian

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Nechifor Florin

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Nedelcu Florin

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Nica George Claudiu

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Ochean Valentin

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Olteanu Alin Daniel

Funzione: Consilier Judetean

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Oprea Ion

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Opriș Mihai Sorin

Funzione: Consilier Judetean

Affiliazione politica: PNL

Oprisan Marian

Funzione: Presidente

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • a 2014
 • a 2015

Dichiarazione di interessi:

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • i 2014
 • i 2015

Rapporto di attività:

Răducanu Aurelian Cătălin

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Săpunaru Dorina

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: ALDE

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Stoica Elena

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PSD

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

Stroe Norocel Pompiliu

Funzione: Consigliere Provinciale - Mandato cessato

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

Vraciu Dorina

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica: PNL

Dichiarazioni di ricchezza:

Dichiarazione di interessi:

Rapporto di attività:

C.V.

 • Atributii ale consilierilor

  ATRIBUTII CONSILIERI JUDETENI

  Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

  Mandatul consilierului judeţean este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Mandatul consiliului judeţean poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege.

  Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

  Libertatea de opinie, în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

  Se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

  Sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

  Sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au obligația de a participa la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate. Nu pot lipsi de la lucrările consiliului judeţean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, decat în situațiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean. Consilierul judetean care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului judetean este sancţionat, în condiţiile legii.

  Au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. Pot adresa întrebări şi interpelări preşedintelui consiliului judeţean si vicepreşedinţilor consiliului judeţean, după caz. Participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

  Pot formula amendamente de fond sau de formă asupra proiectelor de hotărâri potrivit procedurilor în vigoare și regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului judetean, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

  În cadrul comisiilor de specialitate, organizate pe principalele domenii de activitate consilierii judeteni analizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate, întocmesc avize cu rol consultativ asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului judetean și îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judetean.

  Consilierii județeni, precum și președintele consiliului județean, după caz, în calitatea lor de reprezentanti legali ai judetului au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

  Sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

  Sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. Nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

  Sunt obligaţi să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al judetului.

  În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară a consiliului judeţean un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.

  Regimul incompatibilităţilor aplicabil consilierilor județeni este cel prevăzut de legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice.

  Alesii locali aflați în conflict de interese în condițiile legii privind  unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice și a funcţiilor publice au obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru situațiile prevazute de lege. Au obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean, interesul personal pe care îl au la adoptarea hotărârii respective. Nu sunt luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care şi-au anunţat interesul şi nu au drept de vot la adoptarea hotărârii.

  Au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în conformitate cu prevederile legislaţiei privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

  Răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ.

  Răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului judetean din care fac parte.

 • Formulare Model
[gtranslate]