Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

Retour
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
151 07/06/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
152 07/06/2022 Sancționarea unor consilieri județeni, membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
153 07/06/2022 Aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Muzeului Vrancei Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
154 07/06/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204L pe diferite sectoare între km.00+300-5+130 în satele Podurile şi Cătăuţi, comuna Chiojdeni, judeţul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
155 08/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
156 10/06/2022 Aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei vehiculelor rutiere cu depăşiri de greutate/dimensiuni, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Vrancea și tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
157 10/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu-Slobozia Ciorasti-Cotesti, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 10870 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
158 10/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători" Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
159 10/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati”, sat Petrești, comuna Vânători, județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
160 10/06/2022 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajari exterioare și sistematizare verticală la secția Pneumofiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
161 23/06/2022 Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Vrancea actualizat pe anul 2021 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
162 23/06/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
163 23/06/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General si a valorii obiectivului de investitii ,,CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE- MUZEUL VRANCEI”- CLADIREA ,,TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417” str. Cuza Voda nr. 8, Focsani ” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
164 27/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 205 E Vidra-Vizantea Livezi-Campuri” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
165 27/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 241A limită judeţ Galaţi-Feldioara-Limită judeţ Bacău, km.5+000-19+450, L=14,45 km comuna Tănăsoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
166 28/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km.1+500, municipiul Adjud, judeţul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
167 28/06/2022 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire pod peste paraul Domosita pe DJ 119 C km.12+631, sat Anghelesti, comuna Ruginesti, judetul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
168 28/06/2022 Transmiterea solicitării de trecere a suprafeței de 263,80 mp teren, identificat în CF 65250 Focșani, din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea, în vederea realizării unei casete arheologice pentru punerea în valoare a beciurilor identificate sub monumentul istoric Tribunalul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
169 29/06/2022 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
170 30/06/2022 Declararea ca bun de uz și de interes public județean a terenului in suprafață de 1644 mp situat în comuna Răcoasa, sat Mărăști-intravilan și aprobarea includerii acestuia în domeniul public al UAT Județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
171 01/08/2022 Încadrarea Centrului Cultural Vrancea ca instituție de spectacole de proiecte Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
172 01/08/2022 Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Centrul Cultural Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
173 01/08/2022 Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
174 01/08/2022 Aprobarea unor taxe pentru frecventarea cursurilor la Școala Populară de Artă din cadrul Centrului Cultural Vrancea pentru anul școlar 2022-2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
175 01/08/2022 Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
176 01/08/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204D, sector Vulturu-Hânguleşti-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, judeţul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
177 01/08/2022 Aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
178 02/08/2022 Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
179 02/08/2022 Încheierea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vrancea și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
180 02/08/2022 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii Consolidarea, modernizarea si dotarea imobilului ,,Casa Duiliu Zamfirescu” Com. Vîrteșcoiu, Judetul Vrancea, Cod LMI VN-II-B-21191 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
[gtranslate]