Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

Retour
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
301 13/12/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
302 13/12/2022 Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 57 arbori cu un volum brut de 12,72 m3 situați în zona Crâng Petrești Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
303 13/12/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea" Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
304 13/12/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare si modernizare DJ 205L, sector DN 2D-Negrilesti, km.18+152-km. 21+552, L=3,40km., comuna Negrilesti, judetul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
305 13/12/2022 Declararea imobilului pod din beton armat amplasat peste Pârâul Caregna, tarla 0, parcelă 499 Pufești și a sectoarelor de drum adiacente, ca fiind bunuri de uz și de interes public județean și includerea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
306 13/12/2022 Aprobarea executiei bugetare la data de 30.11.2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
307 13/12/2022 Actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de executie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Consolidare şi restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Judeţene Vrancea situată în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, situat in str. Maior Gh. Sava nr.4B” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
308 14/12/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8 Focșani Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
[gtranslate]