Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

Retour
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
91 13/04/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P, comuna Gura Caliţei, sat Cocoşari, punctele: Mitrea şi Baciu Toma, sat Dealu Lung, punctele: Iordăchescu, Doagă Maricel şi Mereuţă Stan, sat Şotârcari, punct Izlaz Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
92 13/04/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205L, sat Vrâncioaia, Punct „Intrare sat Vrâncioaia” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
93 14/04/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205M, sat Podu Nărujei, Punct Şcoala Barbu Ştefănescu Delavrancea; Refacere pod pe DJ 205 M, sat Rebegari, punct C.I. Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
94 14/04/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - 1.Refacere DJ 205D, sat Nereju Mic, punct şcoala Brădăceşti; 2.Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apă, sat Nereju Mic, punct Şcoala Brădăceşti Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
95 14/04/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205D (Reprofilare albie + zid de sprijin pe 50m), sat Spulber, punct Pricopie Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
96 14/04/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere apărare de mal, sat Prahuda, pe strada Principală nr.93, adiacentă DJ 205D Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
97 14/04/2022 Desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare si selecție, precum si în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finanțare nerambursabila alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activități nonprofit, de interes județean Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
98 14/04/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului ,,Policlinica Stomatologică” Strada Vămii, nr. 1, Municipiul Focșani, Județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
99 15/04/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
100 15/04/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Reghiu, Consiliul Local Gura Caliței pentru anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
101 18/04/2022 Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2021 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
102 18/04/2022 Completarea portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
103 18/04/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Răduleşti-Bilieşti, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia-Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km.” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
104 18/04/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, km.7+800” judeţul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
105 18/04/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domneşti Sat - Pufeşti- Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
106 18/04/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești – Făurei, Precistanu - Balta Raței – Mircești si DJ 204D – Mândrești – DN23” judeţul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
107 18/04/2022 Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205J intersecţie D.J. 204E (Panciu)-intersecție D.J. 205H (Moviliţa), km. 0+000-7+270” L=7,27 km”, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
108 18/04/2022 Modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
109 18/04/2022 Modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr.4/15.02.2018 privind aprobarea revizuirii componentei nominale a C.T.A.T.U. Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
110 26/04/2022 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Centrul Cultural Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
111 27/04/2022 Încadrarea Centrului Cultural Vrancea ca instituție de spectacole de proiecte Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
112 27/04/2022 Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
113 27/04/2022 Aprobarea incheierii protocolului intre Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret si Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „REFACERE POD DIN BETON ARMAT PE DJ 205D PESTE PARAUL ZABALA, LOCALITATEA - SATUL PRAHUDA, COMUNA PALTIN, JUDETUL VRANCEA” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
114 27/04/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8, Focșani Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
115 27/04/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni – Gugesti – Popesti – Urechesti – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti – Dalhauti – Faraoanele – Ramniceanca – Beciu – Odobeşti, cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
116 28/04/2022 Aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
117 10/05/2022 Aprobarea Notei de fundamentare a proiectului „Actualizarea în format GIS a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
118 10/05/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea și transpunerea în format GIS”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, apel de proiect PNRR/2022/C10 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
119 11/05/2022 Aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unor pachete interactive electronice catre unitatile de invatamant cu personalitate juridica din judetul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
120 18/05/2022 Inscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 38 arbori cu un volum brut de 35,51 m3 în vederea valorificării Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
[gtranslate]