Consilieri Județeni

Retour
imagine de fundal

Adam Mircea

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Badiu Adrian

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Bălan Doru Geany

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Bârlădeanu Dragoş Petruţ

Position: mandat incetat

Affiliation politique:        PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Blîndu Nicuşor

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Boboc Tudoriţa Rodica 

Position: Mandat a cessé

Affiliation politique:        PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Bostan Liviu

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: P N L

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Burduşa Ovidiu

Position: Conseiller de comté - Mandat a cessé

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Buzărnescu Ştefan

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Cel-Mare Ionel

Position: Vice-président

Affiliation politique: ALDE 

Déclarations de richesse:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Déclaration d'intérêts:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Rapport d'activité:

Ciumac Victor

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Creţu Adrian Vasile

Position: Conseiller de comté - Mandat a cessé

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Cristian Dănuţ

Position: Vice-président

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Déclaration d'intérêts:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Rapport d'activité:

Diaconu Emilian

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Drăghici Marian-Adrian

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Epure Alexandru Ciprian

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Eşanu Aura Lăcrămioara

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Gheţu Cătălin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Guguianu Constantin

Position: Mandat a cessé

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Halici Nicusor  

Position: Mandat a cessé

Affiliation politique:         PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Irimia Cristinel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Lungu Paul-Andrei 

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Marin Laurenţiu Daniel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Melinte Vasile

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Mocanu Dan Adrian

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Nechifor Florin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Nedelcu Florin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Nica George Claudiu

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Ochean Valentin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Olteanu Alin Daniel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Oprea Ion

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Oprisan Marian

Position: Président

Affiliation politique: PSD

Déclarations anonymes sur demande

Déclarations de richesse:

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • a 2014
 • a 2015

Déclaration d'intérêts:

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • i 2014
 • i 2015

Rapport d'activité:

Răducanu Aurelian Cătălin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Săpunaru Dorina

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: ALDE

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Stoica Elena

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PSD

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

Stroe Norocel Pompiliu

Position: Conseiller de comté - Mandat a cessé

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

Vraciu Dorina

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Déclarations de richesse:

Déclaration d'intérêts:

Rapport d'activité:

C.V.

 • Attributions des conseillers

  Attributions des conseillers de comté

  Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

  Mandatul consilierului judeţean este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Mandatul consiliului judeţean poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege.

  Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

  Libertatea de opinie, în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

  Se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

  Sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

  Sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au obligația de a participa la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate. Nu pot lipsi de la lucrările consiliului judeţean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, decat în situațiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean. Consilierul judetean care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului judetean este sancţionat, în condiţiile legii.

  Au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. Pot adresa întrebări şi interpelări preşedintelui consiliului judeţean si vicepreşedinţilor consiliului judeţean, după caz. Participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

  Pot formula amendamente de fond sau de formă asupra proiectelor de hotărâri potrivit procedurilor în vigoare și regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului judetean, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

  În cadrul comisiilor de specialitate, organizate pe principalele domenii de activitate consilierii judeteni analizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate, întocmesc avize cu rol consultativ asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului judetean și îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judetean.

  Consilierii județeni, precum și președintele consiliului județean, după caz, în calitatea lor de reprezentanti legali ai judetului au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

  Sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

  Sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. Nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

  Sunt obligaţi să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al judetului.

  În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară a consiliului judeţean un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.

  Regimul incompatibilităţilor aplicabil consilierilor județeni este cel prevăzut de legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice.

  Alesii locali aflați în conflict de interese în condițiile legii privind  unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice și a funcţiilor publice au obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru situațiile prevazute de lege. Au obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean, interesul personal pe care îl au la adoptarea hotărârii respective. Nu sunt luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care şi-au anunţat interesul şi nu au drept de vot la adoptarea hotărârii.

  Au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în conformitate cu prevederile legislaţiei privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

  Răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ.

  Răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului judetean din care fac parte.

   

 • Formulaires Modèles
[gtranslate]