Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Zurück
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
181 20/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
182 20/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
183 20/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicănești Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
184 20/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Maicanesti Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
185 20/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
186 20/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii de la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
187 20/09/2022 Încheierea acordului de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
188 20/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea in Consiliul de Administratie al Centrului Județean de Excelență Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
189 20/09/2022 Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
190 20/09/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani, pentru anul 2023 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
191 20/09/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual revizuit de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Bolotești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bolotești, pentru anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
192 20/09/2022 Modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
193 20/09/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
194 20/09/2022 Înființarea Centrului Respiro Măicăneşti în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, cu o capacitate de 4 locuri Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
195 20/09/2022 Înființarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Odobeşti Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
196 20/09/2022 Aprobarea Planului județean de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
197 20/09/2022 Retragerea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, asupra imobilului Corp 2 - Secţie Psihiatrie și Boli Infecțioase Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
198 20/09/2022 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a corpurilor C3 și C9 aferente imobilului Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, în vederea desființării Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
199 20/09/2022 Preluarea terenului în suprafață de 10.000 mp din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
200 20/09/2022 Aprobarea transmiterii imobilului situat in Comuna Măicănești, Județul Vrancea, identificat in CF 56141 Măicănești, din domeniul public al UAT Județul Vrancea in domeniul public al UAT Comuna Măicănești Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
201 20/09/2022 Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Ruginești a sectorului de drum județean 119 C de la km 10+500 la km 22+140 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
202 20/09/2022 Însușirea documentațiilor cadastrale și actualizarea elementelor de identificare ale imobilului teren, situat în Comuna Garoafa Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
203 20/09/2022 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajări Exterioare și Sistematizare Verticala la Imobilul C6- Clădire Administrativă, Vânători Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
204 20/09/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
205 20/09/2022 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
206 20/09/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului si a zonei de siguranța aferente obiectivului de investiții „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, L= 34 km Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
207 20/09/2022 Actualizarea devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, str. Cuza Vodă, nr. 52, municipiul Focșani, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
208 20/09/2022 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții,, Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204D , peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km.24+400, judetul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
209 20/09/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
210 20/09/2022 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare si Dotarea Secției Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Sf. Pantelimon Focșani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
[gtranslate]