Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Zurück
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
121 16/06/2022 Aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Muzeului Vrancei Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
122 16/06/2022 Transformarea unor posturi din statul de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
123 16/06/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
124 16/06/2022 Actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea pentru anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
125 16/06/2022 Aprobarea Statutului Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
126 16/06/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Mera și Consiliul Local Biliești pentru anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
127 16/06/2022 Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea, în scopul realizării obiectivului de investiţie „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205C, peste parâul Mera, comuna Cârligele, km 5+865, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
128 16/06/2022 Încheierea contractelor de finantare nerambursabila acordate de Consiliul Judetean Vrancea in cadrul Programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al judetului Vrancea, pe anul 2022, in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
129 16/06/2022 Solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv UNIREA Focsani, în domeniul public al Judetului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
130 16/06/2022 Prelungirea termenului de valabilitate a Planului de amenajare a teritoriului judetean Vrancea (P.A.T.J.) Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
131 16/06/2022 Inscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 38 arbori cu un volum brut de 35,51 m3 în vederea valorificării Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
132 16/06/2022 Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase aferentă unui număr de 38 arbori cu un volum brut de 35,51 m3 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
133 16/06/2022 Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al U.A.T. Judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
134 16/06/2022 Actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
135 16/06/2022 Atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
136 16/06/2022 Actualizarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare/Amenajare spatiu Birou relatii externe si dezvoltare regionala, Municipiul Focsani, Judetul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
137 16/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.1 - localitatea Măicăneşti, sat Belciugele, nr. cadastral 51233, Judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
138 16/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.2 - localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55276, Judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
139 16/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.3 - localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55284; 55286, Judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
140 16/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.4 - localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 50020, Judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
141 16/06/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205M, comuna Nistoreşti, în mai multe puncte Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
142 16/06/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205H, peste pârâul Valea Boului, comuna Păuneşti” judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
143 16/06/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste pârâul Dragomira, comuna Soveja” judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
144 16/06/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56”, cod proiect 118520, Str. Cuza Vodă, nr. 56 – Focsani, Jud. Vrancea” și a valorii actualizate a proiectului Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
145 16/06/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
146 16/06/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204L pe diferite sectoare între km.00+300-5+130 în satele Podurile şi Cătăuţi, comuna Chiojdeni, judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
147 16/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
148 16/06/2022 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
149 16/06/2022 Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
150 16/06/2022 Aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei vehiculelor rutiere cu depăşiri de greutate/dimensiuni, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Vrancea si tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
[gtranslate]