Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Zurück
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
1 14/01/2022 Actualizarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Județean de Urgență Focșani - județul Vrancea” Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
2 14/01/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani, secția Pneumoftiziologie” și a valorii actualizate a proiectului” Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
3 14/01/2022 Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2022, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2023 - 2025 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
4 25/01/2022 Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special prescolar, primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2022–2023 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
5 25/01/2022 Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2022– 2023” Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
6 25/01/2022 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
7 25/01/2022 Menținerea, în anul 2022, a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetele demnitarilor și în cadrul instituțiilor subordonate acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2021 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
8 25/01/2022 Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
9 25/01/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
10 25/01/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
11 25/01/2022 Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.288 din 16 decembrie 2021 privind transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Județean „Salvamont” Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
12 25/01/2022 Completarea portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
13 25/01/2022 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 260/2021 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
14 25/01/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Pufești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Pufești, Consiliul Local Gologanu și finanțate din bugetul local al U.A.T. Gologanu, Consiliul Local Slobozia Bradului și finanțate din bugetul local al U.A.T. Slobozia Bradului, Consiliul Local Păunești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Păunești, Consiliul Local Ruginești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Ruginești și Consiliul Local Milcovul și finanțate din bugetul local al U.A.T. Milcovul pentru anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
15 25/01/2022 Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă unui număr de 820 arbori cu un volum brut de 3069,22 m.c. aflată în zona limitrofă a drumului județean DJ 204D Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
16 25/01/2022 Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
17 25/01/2022 Darea în administrare Muzeului Vrancea a imobilului monument istoric „Casa lui Moș Ion Roată Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
18 25/01/2022 Solicitarea trecerii din domeniul public al municipiului Focșani, în domeniul public al județului Vrancea a unei suprafețe de teren de 97 mp Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
19 25/01/2022 Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
20 25/01/2022 Aprobarea bugetului proiectului „Sistem de management al calității și performanței implementat la nivelul Consiliului Județean Vrancea" și a cheltuielilor legate de proiect Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
21 25/01/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General și a valorii obiectivului de investiții "Consolidare, restaurarea și punere în valoare - Muzeul Vrancei", Clădirea - ”Tribunalul Județean cod LMI VN-II-m-A-06417, Str. Cuza Vodă, nr. 8, Focșani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
22 10/02/2022 Aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2021 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019 – 2023 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
23 10/02/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Golești, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Vintileasca, Consiliul Local Cârligele, Consiliul Local Dumbrăveni, Consiliul Local Chiojdeni, Consiliul Local Câmpineanca, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Local Bordești, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Gugești pentru anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
24 10/02/2022 Aderarea Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea, prin Consiliul Județean Vrancea, la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
25 10/02/2022 Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferentă unui număr de 81 arbori situați pe DJ 205 B Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
26 10/02/2022 Retragerea dreptului de administrare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” și darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a suprafeței de 450 mp din imobilul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna” Corp C8 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
27 10/02/2022 Retragerea dreptului de administrare Muzeului Vrancei asupra imobilului Casa Alaci, în care funcționează Secţia de istorie și arheologie Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
28 10/02/2022 Aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430” și a cheltuielilor legate de proiect Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
29 10/02/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Amenajare spaţiu – Imobil corp clădire Pavilion Interne – Pediatrie (fost spital orăşenesc Odobeşti), în vederea înfiinţării „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Odobeşti” şi branşament/racordare apă-canal, gaze naturale, energie electrică, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
30 10/02/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajarea Zonei de Agrement și Îmbunătățirea Infrastructurii de Acces în Stațiunea Soveja Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
[gtranslate]