HAUSHALT

Zurück

PROCEDURA din 12 ianuarie 2022 privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase (Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022)

Conform Art. 6, alin. (2) „Autoritățile executive ale administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, au obligația: 1.a)de a transmite concesionarilor și concedenților conturile deschise în trezorerie în care se plătesc cotele prevăzute la  2 alin. (1) lit. a)și b) și, după caz, alin. (2) lit. a) și b); b) de a publica conturile prevăzute la lit. a) pe web site-ul unității administrativ-teritoriale.

 Beneficiar:  Județul  Vrancea

CUI 4350394

Contul IBAN în care Societățile Comerciale pot plăti «Redevențele Miniere» este:

RO78TREZ69121A300501XXXX

Contul IBAN în care Societățile Comerciale pot plăti «Redevențele pentru exploatarea terenurilor cu destinație agricolă» este:

RO60TREZ69121A300505XXXX


BILANȚUL CONTABIL


BUGET


2024

Bugetul pe anul 2024Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5


Hotărârea nr. 119/14.05.2024 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2024”

Hotărârea nr. 96/28.03.2024 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2024”

 


2023


Bugetul pe anul 2023 – Anexa 1-30, Anexa 31-50, Anexa 51-80, Anexa 81-100, Anexa 101-125, Anexa 126-143

Buget initial de venituri proprii si subvenții 2023 – forma editabilă

Buget initial fond. externe nerambursabile.2023 – forma editabilă

Buget initial local 2023 – forma editabilă


Hotărârea nr. 287/20.12.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 271/12.12.2023 privind “Repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Județul Vrancea a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2023”

Hotărârea nr. 270/08.12.2023 privind „ Repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Județul Vrancea a sumelor din cota din impozitul pe venit estimat, precum şi a sumelor defalcate din T.V.A. estimate a se repartiza Județului Vrancea pe anii 2024-2027”

Hotărârea nr. 261/28.11.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”       Anexa 1    Anexa 2     Anexa 3

Hotărârea nr. 247/31.10.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”     Anexa 1   Anexa 2

Hotărârea nr. 218/28.09.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”      Anexa 1    Anexa 2     Anexa 3

Hotărârea nr. 190/17.08.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”Anexe

Hotărârea nr. 137/20.06.2023 privind  „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”      Anexă hot. 137

Hotărârea nr. 12 din 02.02.2023 privind „Aprobarea bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”Anexa 1-30, Anexa 31-50, Anexa 51-80, Anexa 81-100, Anexa 101-125, Anexa 126-143

Hotărârea nr. 2 din 9 ianuarie 2023 privind „Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Vrancea a fondului, la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2023, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2024 – 2026”


2022

Bugetul pe anul 2022 – partea I   +  Anexa 1-25, Anexa 26-47, Anexa 48-84, Anexa 85-106, Anexa 107-145

Hotărârea nr. 300 din 21 decembrie 2022 privind “Rectificarea bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022

Hotărârea nr. 296 din 21 decembrie 2022 privind „Aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2022″

Hotărârea nr. 280 din 12 decembrie 2022 privind „Repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Vrancea a sumei de 595 mii lei încasată în plus față de estimarea inițială, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Vrancea constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2022”

Hotărârea nr. 268 din 24 noiembrie 2022 privind “Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022″+ Anexa nr.1 , Anexa nr. 2, Anexa nr. 3

Hotărârea nr. 267 din 24 noiembrie 2022 privind “Aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III al anului 2022”, Anexa nr. 1, Anexa nr.2

Hotărârea nr. 265 din 24 noiembrie 2022 privind „Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2023 stabilite de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea

Hotărârea nr. 234 din 20 octombrie 2022 privind „ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 233 din 20 octombrie 2022 privind „Repartizarea pe Unități Administrativ Teritoriale din județul Vrancea a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, previzionate pe anii 2023 – 2026”; Anexa

Hotărârea nr. 219 din 4 octombrie 2022 privind “Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 212 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”, Anexele 1-25; Anexele 26-83

Hotărârea nr. 176 din 11 august 2022 privind „ Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 162 din 7 iulie 2022 privind ,,Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 148 din 16 iunie 2022 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”,

Hotărârea nr. 86 din 7 aprilie 2022 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022”, Anexe 1-13

Hotărârea nr. 37 din 10 februarie 2022 privind ,,Aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”, Anexa 1 – 25, Anexa 26 – 47, Anexa 48 – 84, Anexa 85 – 106, Anexa 107 – 145.

2021

Bugetul pe anul 2021 – partea I

Bugetul pe anul 2021 – partea II

Bugetul pe anul 2021 – partea III

Bugetul pe anul 2021 – partea IV

Bugetul pe anul 2021 – partea V

Hotărârea nr. 294 din 16 decembrie 2021 privind rectificarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea

Hotărârea nr. 120 din 31 mai 2021, privind rectificarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea

Hotararea nr. 132 din 25 iunie 2021 privind rectificarea bugetelor proprii;Anexa 1;Anexa 2;Anexa 3;Anexa 4;Anexa 5

Hotărârea nr. 169 din 21 iulie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Vrancea

Hotărârea nr. 184 din 16 august 2021 privind rectificarea bugetelor proprii+Anexa 1-4;Anexe 5-16;Anexe 17-22

Hotărârea nr. 185 din 15 septembrie 2021 privind rectificarea bugetelor proprii 

Hotărârea nr. 216 din 30 septembrie 2021 privind rectificarea bugetelor proprii  Anexe 1-19;Anexe 20-46

Hotărârea nr. 234 din 21 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Vrancea; Anexa 1; Anexa 2

Hotărârea nr. 255 din 18 noiembrie 2021 privind rectificarea bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2021,Anexa 1-14,Anexa 15-41

2020

Bugetul pe anul 2020 – partea I

Bugetul pe anul 2020 – partea II

Bugetul pe anul 2020 – partea III

Bugetul pe anul 2020 – partea IV

Bugetul pe anul 2020 – partea V

2019

Bugetul pe anul 2019 – partea I

Bugetul pe anul 2019 – partea II

Bugetul pe anul 2019 – partea III

Hotărârea nr.109 din 9 iulie 2019 privind rectificarea bugetelor proprii;ANEXE

2018

Bugetul pe anul 2018   – anexe

2017

Bugetul pe anul 2017 – partea I

Bugetul pe anul 2017 – partea II

Bugetul pe anul 2017 – partea III

Bugetul pe anul 2017 – partea IV

2016

Bugetul pe anul 2016

2015

Bugetul pe anul 2015


EXECUȚIA BUGETARĂ

Execuția bugetară pe trimestrul I al anului 2024 Anexa 1 , Anexa 2

Execuția bugetară pentru trimestrul al patrulea al anului 2023

Execuția bugetară pe trimestrul III al anului 2023  –   Anexa 1Anexa 2

Execuția bugetară pe trimestrul II al anului 2023Anexe 1-23 , Anexe 24 – 49

Execuția bugetară pe trimestrul I al anului 2023    Anexa 1-46

Execuția bugetară la data de 30.11.2022

Execuția bugetară pentru trimestrul III al anului 2022″, Anexa nr. 1, Anexa nr.2

Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al UAT Județul Vrancea și al instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, precum și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2021, Anexa 22-48, Anexa 49-67

Execuția bugetară la data de 31.03.2022 + Anexele 1-21 , Anexele 22-51

Executia bugetară la data de 30.11.2021+Anexele 1-21,Anexele 22-24

Execuția bugetară la data de 30.09.2021,Anexa 1-21,Anexa 22-50

Execuția bugetară la data de 30.06.2021;Anexe 1-15;Anexe 16-39;Anexe 40-51

Execuția bugetară la data de 31.03.2021+Anexe 1-22; Anexe 23-48

Executia Bugetara la data de 30.11.2020

Execuția bugetară la data de 30.09.2020

Execuția bugetară la data de 30.06.2020; Anexe 1-20; Anexe 21-43

Executia bugetara la 31.03.2020

Executia bugetara la 20.11.2019

Executia bugetara la 30.06.2019 anexe 1-25Anexe-nr-26-46

Executia bugetara la 31.03.2019

Executia bugetara 30.11.2018

Executia bugetara la 30.06.2018

Executia bugetara la 31.03.2018

Executia bugetara la 30.11.2017


Transparența  veniturilor salariale


2024

Transparența veniturilor salariale aferente funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea – martie 2024


2023

Transparența veniturilor salariale aferente funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea – Septembrie 2023

Transparența veniturilor salariale aferente funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea – martie 2023


2022

Lista funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate și a veniturilor salariale – septembrie 2022

Lista funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate și a veniturilor salariale – 30 martie 2022

Hotărârea nr. 7 din 25 ianuarie 2022 privind „Menținerea, în anul 2022, a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetele demnitarilor și în cadrul instituțiilor subordonate acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2021”


2021

Lista funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate și a veniturilor salariale- 30 septembrie 2021

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate si a veniturilor salariale – 29 martie 2021


2020

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate si a veniturilor salariale – 30 septembrie 2020

Lista funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate și a veniturilor salariale – 31 martie 2020


2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate si a veniturilor salariale – 30 septembrie 2019

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate si a veniturilor salariale – 31 martie 2019


2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate si a veniturilor salariale – 30 septembrie 2018

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate si a veniturilor salariale – 31 martie 2018


2017

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate si a veniturilor salariale – 30 septembrie 2017


CONTURI DE EXECUȚIE BUGETARĂ

∗  Luând act de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale-  Art. 57: Contul anual de execuție  – (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)

Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al UAT Județul Vrancea și al instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, precum și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2023  – Anexa 1Anexa 2

Contul de execuție bugetară pe anul 2022

Contul de execuție bugetară pe anul 2021 – Anexele 1-21, Anexele 22-48, Anexele 49-67

Contul de executie bugetara pe anul 2021

Contul de executie bugetara pe anul 2020;Anexe 1-35;Anexe 36-64

Contul de executie bugetara pe anul 2019; Anexe 1-32   Anexe 33-60

Contul de executie bugetară pe anul 2018

Contul de execuție bugetară pe anul 2017

Contul de execuție bugetară pe anul 2016

Contul de execuție bugetară pe anul 2015


REGISTRE DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE LOCALE

Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale – la data de 30.06.2024

Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale – la data de 31.03.2024

Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale – la data de 31.12.2023

Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale – la data de 30.09.2023

Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul garanțiilor locale –  la data de 30.06.2023

Registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul garanțiilor locale –  la data de 31.03.2023

Registrul de evidență a datoriei publice locale – la data de 31.12.2022

Registrul de evidență a garanțiilor locale – la data de 31.12.2022 

Registrul de evidență a datoriei publice locale – 30.03.2022 

Registrul de evidență a garanțiilor locale – 30.03.2022 

Registrul de evidență a datoriei publice locale – 31.12.2021

Registrul de evidență a garanțiilor locale – 31.12.2021

Registrul de evidență a datoriei publice locale – 30.06.2021

Registrul de evidență a garanțiilor locale – 30.06.2021

Registrul de evidenta a datoriei publice locale -31.12.2020

Registrul de evidenta a garantiilor locale – 31.12.2020

Registrul de evidenta a datoriei publice locale si a garantiilor locale – 30.06.2020

Registrul de evidenta a datoriei publice interne si a garantiilor locale – 31.12.2019

Registrul de evidenta a datoriei publice interne si a garantiilor locale – 31.05.2019

Registrul de evidenta a datoriei publice interne si a garantiilor locale – 31.12.2018

Registrul de evidenta a datoriei publice interne si a garantiilor locale – 31.12.2017

Registrul de evidenta a datoriei publice interne si a garantiilor locale – 31.03.2017

Registrul de evidenta a datoriei publice interne si a garantiilor locale – 31.12.2016

Registrul de evidenta a datoriei publice interne si a garantiilor locale – 31.03.2016

Registrul de evidenta a datoriei publice interne si a garantiilor locale – 31.12.2015


Situația datoriei publice locale

Situatia datoriei publice la data de 30.06.2024

Situatia datoriei publice la data de 31.03.2024

Situația datoriei publice locale la data de 31.12.2023

Situația datoriei publice locale la data de 30.06.2023

Situația datoriei publice locale la data de 31.12.2022


Situații de plăți restante

Situație plăți restante la 31.12.2022

Situație plăți restante la 31.12.2021

Situatie plăți restante la 31.12.2020

Situatie plati restante la 31.05.2019

Situatie plati restante la 31.12.2017

Situatie plati restante la 31.12.2016

Situatie plati restante la 30.06.2016

Situatie plati restante la 31.12.2015


Surse financiare

Surse financiare

 

 

[gtranslate]