Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Indietro
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
241 24/11/2022 Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
242 24/11/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
243 24/11/2022 Declararea de interes public județean și de utilitate publică a terenurilor în suprafață totală de 465449 mp, situate în comuna Garoafa, în vederea construirii obiectivului de interes județean și de utilitate publică Parc Industrial Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
244 24/11/2022 Rămânerea în administrarea Consiliului Județean Vrancea a imobilului Galeriile de Artă Focșani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
245 24/11/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare adăpost pentru animale în comuna Vizantea-Livezi”, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
246 24/11/2022 Actualizarea valorii de inventar a imobilului Secția Pneumoftiziologie –identificat în CF 62545 Focşani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
247 24/11/2022 Retransmiterea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focșani a imobilului Secția Pneumoftiziologie – Corp C1, identificat în CF 62545 Focşani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
248 24/11/2022 Retragerea dreptului de administrare conferit Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, asupra imobilului Corp 1 - Secţie Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie, situat în municipiul Focșani, strada Comisia Centrală numărul 15B, aflat in domeniul public al Judetului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
249 24/11/2022 Trecerea din domeniul privat al Județului Vrancea în domeniul public al Județului Vrancea a imobilului Policlinica Stomatologică Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
250 24/11/2022 Trecerea din domeniul public al județului Vrancea în domeniul public al comunei Vulturu, a imobilului teren, în suprafața de 70.554 ha situat in comuna Vulturu, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
251 24/11/2022 Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Măicănești a sectorului de drum județean DJ 204 B de la km. 2+700 la km. 3+500 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
252 24/11/2022 Aprobarea “Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii și profesorii din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vrancea care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și competițiile școlare de la nivel județean, național și internațional, precum și pentru sportivii și antrenorii din județul Vrancea care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive oficiale, la nivel național și internațional Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
253 24/11/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici, cod LMI VN-II-m-B-06420”, situat în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă numărul 35, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
254 24/11/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general, precum și aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
255 24/11/2022 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare și Dotarea Secției Ambulatoriu Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
256 24/11/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
257 24/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
258 24/11/2022 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domnești Sat - Pufeşti- Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
259 24/11/2022 Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204 D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
260 24/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, peste pârâul Monteoru la Nereju km.31+150, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.31+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
261 24/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G nr. 540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
262 24/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km. 29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
263 24/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
264 24/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni – Gugesti – Popesti – Urechesti – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti – Dalhauti – Faraoanele – Ramniceanca – Beciu – Odobeşti, cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
265 24/11/2022 Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2023 stabilite de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
266 24/11/2022 Stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor in situația in care arenda se exprima in natura, prin modificarea prețului produselor agricole/kg, pe anul 2023 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
267 24/11/2022 Aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III al anului 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
268 24/11/2022 Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
269 24/11/2022 Aprobarea depunerii proiectului “Creșterea gradului de digitalizare a infrastructurii de apă și canalizare în vederea optimizării operării sistemelor de apă canal din aria de operare”, precum și asigurarea din bugetul local a cofinanțării de 2% aferentă acestuia Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
270 24/11/2022 Aprobarea acordului de co-finanțare pentru depunerea și implementarea proiectului “Festivalul de teatru tânăr Ora de teatru Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
[gtranslate]