Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Indietro
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
211 20/09/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajări exterioare și sistematizare verticală la secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ,,Sf. Pantelimon Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
212 20/09/2022 Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
213 20/09/2022 Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Palatul Copiilor Focșani, în vederea organizării Concursului regional de aeromodele și rachetomodele “Cupa Vrancei 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
214 20/09/2022 Solicitarea transmiterii unui imobil din administrarea Consiliului Local Vizantea-Livezi în administrarea Consiliului Județean Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
215 20/09/2022 Aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani, a unor terenuri în suprafața de 15000 mp Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
216 04/10/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Consolidare și restaurare Sala de lectură a Bibliotecii Județene Vrancea situata în județul Vrancea municipiul Focșani, strada Maior Gheorghe Sava nr. 4B”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/2/B.1/1 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
217 04/10/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8 Focșani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
218 04/10/2022 Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 205 E Vidra- Vizantea Livezi - Câmpuri Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
219 04/10/2022 Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, pe anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
220 20/10/2022 Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tâmboești, revizuit, pentru anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
221 20/10/2022 Stabilirea perioadei în care se va efectua activitatea de inventariere anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
222 20/10/2022 Retragerea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență “Sf. Pantelimon” Focșani asupra imobilului C33 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 50-52 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
223 20/10/2022 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a imobilului C33 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 50-52, în vederea desființării Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
224 20/10/2022 Transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 20,60 mp, aflată în domeniul public al Județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
225 20/10/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire pistă pentru biciclete pe DJ 204D, Focșani – Biliești – Suraia Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
226 20/10/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204B, peste râul Râmnicu Sărat, comuna Tătăranu, km.19+250, L=121m Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
227 20/10/2022 Retragerea titlului de „ Cetăţean de onoare al județului Vrancea”, acordat domnului Bacinschi Decebal – Gabriel Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
228 20/10/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de consolidare necesare pentru refacerea condițiilor de circulație pe DJ 205 L intre km 0+000 - km 5+700 in comuna Vrâncioaia, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
229 20/10/2022 Majorarea valorii dotărilor ce se vor achiziționa în cadrul proiectului "Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci - cod LMI VN-II-m-B-06430 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
230 20/10/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
231 20/10/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentației tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
232 20/10/2022 Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 213 din 20 septembrie 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
233 20/10/2022 Repartizarea pe Unități Administrativ Teritoriale din județul Vrancea a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, previzionate pe anii 2023 – 2026 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
234 20/10/2022 Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
235 20/10/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Investiții în capacități de producere energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020, Axa prioritară 11 - Măsuri de îmbunătățiri a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.2 - Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale. Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
236 07/11/2022 Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vârteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108712 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
237 07/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare D.J. 205J intersecţie D.J. 204E (Panciu)- intersecție D.J. 205H (Moviliţa), km. 0+000-7+270” L=7,27 km”, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
238 07/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, L = 34 km Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
239 07/11/2022 Modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidența a persoanelor din județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
240 24/11/2022 Actualizarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale Județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
[gtranslate]