Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Indietro
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
151 16/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu-Slobozia Ciorăști-Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T", cod SMIS 108701 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
152 16/06/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC-VN-sat Petrești, comuna Vînători Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
153 16/06/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilități", sat Petrești, comuna Vînători, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
154 16/06/2022 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Amenajări exterioare și sistematizare verticală la secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ,,Sf. Pantelimon Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
155 07/07/2022 Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al județului Vrancea actualizat pe anul 2021 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
156 07/07/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
157 07/07/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General si a valorii obiectivului de investitii ,,CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE- MUZEUL VRANCEI”- CLADIREA ,,TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417” str. Cuza Voda nr. 8, Focsani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
158 07/07/2022 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 205 E Vidra-Vizantea Livezi-Campuri Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
159 07/07/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km.1+500, municipiul Adjud, judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
160 07/07/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 241A limită judeţ Galaţi-Feldioara-Limită judeţ Bacău, km.5+000-19+450, L=14,45 km comuna Tănăsoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
161 07/07/2022 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire pod peste paraul Domosita pe DJ 119 C km. 12+631, sat Anghelesti, comuna Ruginesti, judetul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
162 07/07/2022 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
163 07/07/2022 Transmiterea solicitării de trecere a suprafeței de 263,80 mp teren, identificat în CF 65250 Focșani, din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea, în vederea realizării unei casete arheologice pentru punerea în valoare a beciurilor identificate sub monumentul istoric Tribunalul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
164 11/08/2022 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare și Dotare Stadion Tineretului - str. Cuza Voda nr. 61 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
165 11/08/2022 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii Consolidarea, modernizarea si dotarea imobilului ,,Casa Duiliu Zamfirescu” Com. Vîrteșcoiu, Judetul Vrancea, Cod LMI VN-II-B-21191 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
166 11/08/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64+950, L=144m Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
167 11/08/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km.7+155, L=125,40 m. Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
168 11/08/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistoreşti, km.3+994, L=68m. Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
169 11/08/2022 Aprobarea actualizării Anexelor nr.1a)-1b), nr.2 si 3a) si 3b) la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.213/30.09.2021 si anexei Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 266/16.12.2021 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
170 11/08/2022 Încheierea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ – Teritorială Judetul Vrancea și Asociația pentru Conservarea Diversitatii Biologice (ACDB) Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
171 11/08/2022 Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
172 11/08/2022 Retragerea dreptului de administrare atribuit D.G.A.S.P.C. Vrancea prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 69/2020, asupra imobilului C9 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 52 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
173 11/08/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hânguleşti-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
174 11/08/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
175 11/08/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108712 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
176 11/08/2022 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
177 06/09/2022 Solicitarea transmiterii unui teren în suprafață de 10.000 mp, identificat în CF nr. 67776 Focșani, din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
178 20/09/2022 Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Răducanu Aurelian Cătălin Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
179 20/09/2022 Modificarea componenței Colegiului Director al Direcției de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
180 20/09/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
[gtranslate]