Project In progress

Back
imagine de fundal

Reabilitare energetică şi lucrări conexe Spitalul Judeţean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focşani, Secţia Psihiatrie şi Boli infecţioase şi Secţia Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie

02.11.2021

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Spitalul Judeţean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focşani, Secţia Psihiatrie şi Boli infecţioase şi Secţia Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie, COD SMIS 2014+: 137354, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: „Clădiri publice”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 12.104.509,84 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.653.174,64 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este 7.500.111,15 lei (din care  valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6.505.198,45 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional  994.912,70 lei), iar valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 153.063,49 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficientei energetice în clădirea publică a Spitalulul Judeţean de Urgenţă Vrancea cu adresa în Municipiul Focsani, Str. Comisia Centrală, nr. 15 B, prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, instalarea sistemelor de climatizare, modernizarea instalației de iluminat, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum si alte lucrari conexe.

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea cu minim 40% a consumului anual de energie primară până la valori de sub 115 kWh/mp/an și a consumului de gaze cu efect de seră până la valori de sub 32Kg/mp/an.

Rezultate așteptate

Clădirea spitalului județean cu două corpuri, eficientă din punct de vedere energetic si consolidată, cu consum anual specific de energie primară redus, prin realizarea de lucrări de intervenție ce vizează:

– lucrări de reabilitare termică a anvelopa a cladirii;

– lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;

– lucrări de instalare a unor sisteme de climatizare – ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului în interior;

– lucrări de modernizare a intalației de iluminat;

– lucrări de management energetic integrat pentru clădiri;

– reparații ale tencuielilor degradate/fisurate ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere;

– lucrări de refacere a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoare;

– lucrări de refacere a finisajelor interioare în zonele de intervenție;

– lucrări de reparare a trotuarelor de protecție degradate și lucrări pentru crearea de facilitați/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.

Grupul tintă este reprezentat de:

– persoanele care lucrează și se tratează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf Pantelimon – Focsani- Sectia Psihiatrie si Boli infectioase si Sectia Dermatologie, ORL, Oftalmologie spitalului: 70 de angajati şi 300 de pacienți și aparținători.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România.

Telefon: 0237.213.057

E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Clamba Cristina – Manager de proiect

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

[gtranslate]