Opportunities

Back
imagine de fundal

Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles a deschis o linie de finanţare în cadrul programului european “Piaţa unică” 2021-2027.

Titlul cererii: “Granturi pentru sprijinirea educației consumatorilor, a sensibilizării și a consilierii locale a consumatorilor”.

Obiectivul general al acestei cereri de propuneri este de a proteja, împuternici și asista consumatorii, în special pe cei mai vulnerabili, prin îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor acestora, prin oferirea de consultanță la nivel local, prin creșterea gradului de conștientizare a drepturilor, obligațiilor și opțiunilor lor pe piață.

În acest context, prin activități specifice pe care solicitantul le va specifica în propunerea sa, trebuie să fie atins cel puțin unul dintre următoarele obiective specifice:

1. Îmbunătățirea informării și conștientizării consumatorilor cu privire la drepturile, responsabilitățile și opțiunile lor pe piață.

2. Consolidarea abilităților și cunoștințelor consumatorilor atunci când fac cumpărături în magazin și online.

3. Îmbunătățirea accesului la serviciile locale de consiliere.

4. Promovarea consumului durabil ca parte a economiei circulare.

5. Îmbunătățirea alfabetizării digitale a consumatorilor.

6. Consolidarea cooperării între practicienii din domeniul educației consumatorilor și consiliile locale pentru a le spori cunoștințele și capacitatea de a concepe și de a pune în aplicare inițiative educaționale eficiente și schimbul de bune practici.

Teme şi priorităţi:

Acţiunile trebuie să aibă în vedere educația, sensibilizarea și consilierea consumatorilor la nivel local:

1) Drepturile și responsabilitățile consumatorilor: înțelegerea normelor și reglementărilor pe care atât întreprinderile, cât și consumatorii trebuie să le respecte în calitate de actori; înțelegerea dreptului consumatorilor la siguranță, alegere, informare și despăgubire.

2) Alfabetizare financiară: elaborarea bugetului, gestionarea eficientă a finanțelor personale, înțelegerea creditelor ipotecare, a condițiilor de creditare, a ratelor dobânzii și a produselor financiare.

3) Alfabetizare digitală și siguranță online: cumpărături online în condiții de siguranță, recunoașterea escrocheriilor și a tentativelor de phishing, protejarea datelor personale, dezvoltarea gândirii critice atunci când se consumă conținut media.

4) Sustenabilitatea mediului: reducerea amprentei de carbon prin alegeri de consum responsabile din punct de vedere ecologic, sprijinirea etichetelor ecologice și a practicilor durabile.

Acţiuni ce pot fi organizate (lista nu este exhaustivă) în cadrul proiectului:

– Ateliere de lucru educaționale, webinarii, cursuri de formare, seminarii și evenimente comunitare.

– Campanii multimedia de sensibilizare.

– Dezvoltarea și diseminarea de materiale educaționale, aplicații, site-uri web și platforme online.

– Elaborarea și punerea în aplicare a unor programe în școli.

– Furnizarea de asistență și consiliere la nivel local pentru grupurile vulnerabile de consumatori.

– Schimbul de cunoștințe, facilitarea cooperării și a schimbului de bune practici, precum și învățarea în materie de educație a consumatorilor la nivel național, regional sau la nivelul UE.

– Activități de consolidare a capacităților organizațiilor locale care oferă asistență și consiliere consumatorilor.

– Promovarea conștientizării practicilor durabile în cadrul comunității locale.

 

Buget: 1.200.000 EUR; se acordă maximum 150.000 EUR/proiect. Costurile vor fi rambursate la rata de finanțare stabilită în acordul de finanțare (85%).

Durata proiectului : 18 luni

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor: 6 iunie 2024

Eligibilitate: orice entitate non-profit, publică sau privată, din statele membre şi ţările participante la program

Contact pentru informaţii suplimentare: EISMEA-CONS-grants@ec.europa.eu

Propunerile de proiect pot fi depuse de unul sau mai mulţi beneficiari. Dacă este vorba de un consorţiu, toţi partenerii trebuie să respecte aceleaşi condiţii de eligibilitate.

Regulament alocare spații Crângul Petrești pentru evenimentul din 1 iunie 2024 (Ziua Internațională a Copilului)

Regulament alocare spații Crângul Petrești pentru evenimentul din 1 iunie 2024 (Ziua Internațională a Copilului)

Consiliul Județean Vrancea organizează evenimentul dedicat copiilor „1 iunie 2024 – Ziua Internațională a Copilului”. Prezentul document oferă informații și instrucțiuni comercianților care doresc să se înscrie la eveniment. REGULAMENT
Read more
Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 14 mai 2024, ora 10.00

Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 14 mai 2024, ora 10.00

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare din data de 14 mai 2024, ora 10.00
Read more
Campusul profesional din Vrancea poartă denumirea ”Profesor Cătălin TOMA”, în memoria fostului președinte al Consiliului Județean

Campusul profesional din Vrancea poartă denumirea ”Profesor Cătălin TOMA”, în memoria fostului președinte al Consiliului Județean

Consiliul Județean Vrancea a adoptat astăzi în cadrul ședinței ordinare o hotărâre cu privire la „Schimbarea denumirii obiectivului de investiții „Campus profesional integrat, liceal și universitar, județul Vrancea” în „Campus profesional integrat, liceal și universitar Profesor Cătălin TOMA, județul Vrancea”, la inițiativa vicepreședintelui Ionel Cel-Mare, susținut de toți consilierii județeni. …
Read more
[gtranslate]