Announces

Back
imagine de fundal

ANUNȚ PUBLIC privind selecția partenerilor care reprezintă mediul de afaceri și societatea civilă relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane

Anunț privind selecția partenerilor care reprezintă mediul de afaceri și societatea civilă relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea

 

Consiliul Județean Vrancea demarează procesul de constituire a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului și patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea.

Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare  integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea va fi structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, care va avea atribuții de prioritizare a proiectelor, precum si monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Județului Vrancea 2021-2027, cu rol strategic în procesul de selecție a proiectelor prioritare în raport cu accesarea finanțărilor prin PRSE 2021-2027.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați, UAT Județul Vrancea, prin Consiliul Județean Vrancea invită organizațiile interesate reprezentative pentru societatea civilă (ONG, asociații, fundații din domeniul dezvoltării teritoriale, turism, cultură, promovarea patrimoniului natural și cultural sau în domeniul egalitate de gen, demnitate socială și/sau nediscriminare și/sau incluziune) și mediul de afaceri (patronate, asocieri și structuri reprezentative ale mediului de afaceri) să își exprime interesul pentru participarea la Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului și patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea, prin completarea și transmiterea Formularului de candidatură atașat la Metodologia de selecție pentru constituirea Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea și a documentelor din prezentul anunț.

Selecția partenerilor va avea în vedere reprezentarea echilibrată a organizațiilor relevante pentru implementarea obiectivelor PR SE 2021-2027, Acțiunea 6.2 – Valorificarea potențialului turistic și conservarea patrimoniului în zone non-urbane.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 20 iunie 2024.

În cadrul procesului de evaluare și selecție, Consiliul Județean Vrancea va avea în vedere reprezentativitatea, expertiza şi experiența organizațiilor selectate, acestea urmând ca acestea să fie implicate activ în planificarea și implementarea Acțiunii 6.2 – Valorificarea potențialului turistic și conservarea patrimoniului în zone non-urbane din cadrul PRSE 2021-2027.

 

Organizațiile/entitățile sunt invitate să depună, până la data de 20 iunie 2024, la sediul Consiliului Județean Vrancea, sau la adresa de email: contact@cjvrancea.ro următoarele documente:

  1. Actul constitutiv și statutul organizației (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
  2. Dovada înregistrării înființării/constituirii la instanța competentă (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
  3. Codul de înregistrare fiscală (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
  4. Ultima decizie privind numirea reprezentanților legali ai organizației și dovada înregistrării acesteia la instanța competentă (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
  5. Dovezile de reprezentativitate: hotărârea judecătorească de constatare a îndeplinirii condițiilor de reprezentativitate a organizației partenerilor sociali și ultima verificare de către instanță a condițiilor de reprezentativitate (copii certificate conform cu originalul de reprezentantul legal);
  6. Certificat de cazier fiscal și certificat de cazier judiciar al persoanei juridice (sau declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal, cu condiția prezentării certificatelor până în ziua anterioară primei reuniuni a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea;
  7. Formularul de candidatură completat;
  8. Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că își asumă corectitudinea și conformitatea documentelor și datelor prezentate în procesul de selecție a partenerilor Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea, precum și obligațiile ce îi revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de interese precum și respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea;
  9. Adresă de desemnare a membrului titular și a supleantului în Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea semnată de reprezentantul legal al organizației, care va cuprinde numele complet, funcția și datele de contact ale persoanei desemnate;
  10. Declarație pe proprie răspundere a membrului titular și a supleantului desemnat în Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea (în cazul în care membrul titular/supleantul este o persoană diferită de reprezentantul legal al organizației) că își asumă obligațiile ce îi revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de interese.

Nedepunerea dosarului complet în termenul precizat, atrage descalificarea organizației/entității din procesul de selecție a partenerilor membrii ai Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea.

 

♦ FORMULAR DE CANDIDATURĂ privind selecția în vederea constituirii Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea

 

♦ Hotărârea nr. 114/09.05.2024 privind „Aprobarea Metodologiei pentru identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul judeţului Vrancea şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului şi patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul judeţului Vrancea”   ⇓

 

Ședinţă ordinară în data de 21 iunie 2024, ora 10.00

Ședinţă ordinară în data de 21 iunie 2024, ora 10.00

Ședinţă ordinară în data de 21 iunie 2024, ora 10.00 ⇒Ordinea de zi
Read more
Locuri de muncă vacante la data de 13 iunie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 13 iunie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

La data de 13.06.2024 au fost declarate de către agenții economici 272 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 158 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă 
Read more
𝐒̦𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐌𝐮𝐳𝐞𝐮𝐥 𝐕𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐢: 𝟏𝟔 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞-𝟑𝟎 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐒̦𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐌𝐮𝐳𝐞𝐮𝐥 𝐕𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐢: 𝟏𝟔 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞-𝟑𝟎 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟒

Fie că vrei să explorezi povești fascinante, să devii jurnalist pentru o zi, să te joci ca în vremurile de demult, să-ți dezvolți abilitățile artistice sau să vizionezi filme, te așteptăm alături de noi la cea de-a patra ediție a programului „Școala de Vară la Muzeu”! Înscrieri în perioada 12 …
Read more
[gtranslate]