Hotărârea nr. 193 din 17 august 2023 privind “Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studiu de fezabilitate (SF), Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), Proiect tehnic de execuție (P.T.E) şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Investiții în capacități de producere energie pentru consumul propriu la nivelul Județului Vrancea”

[gtranslate]