Hotărârile autorității deliberative

Zurück

Entscheidungen schauen

Hotărârea nr. 287 din 21 decembrie 2022 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 286 din 21 decembrie 2022 privind „Declararea imobilului pod din beton armat amplasat peste Pârâul Caregna, tarla 0, parcelă 499 Pufești și a sectoarelor de drum adiacente, ca fiind bunuri de uz și de interes public județean și includerea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 285 din 21 decembrie 2022 privind „Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 119 C, peste pârâul Domoşiţa, sat Angheleşti comuna Rugineşti ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 284 din 21 decembrie 2022 privind „Acordarea cu titlu gratuit a cantității de 12,72 m3 material lemnos-lemn de foc către DGASPC Vrancea”

Hotărârea nr. 283 din 21 decembrie 2022 privind „Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 57 arbori cu un volum brut de 12,72 m3 situați în zona Crâng Petrești”

Hotărârea nr. 282 din 21 decembrie 2022 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Obrejița, pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 281 din 21 decembrie 2022 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 280 din 12 decembrie 2022 privind „Repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Vrancea a sumei de 595 mii lei încasată în plus față de estimarea inițială, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Vrancea constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2022”

Hotărârea nr. 279 din 12 decembrie 2022 privind „Însușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare aferente imobilului Corp C10, situat în municipiul Focșani, strada Cuza-Vodă, numărul 56, aflat în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 278 din 12 decembrie 2022 privind „Încheierea CONTRACTULUI DE PARTENERIAT pentru constituirea Consorțiului pentru învățământ dual în județul Vrancea”

Hotărârea nr. 277 din 12 decembrie 2022 privind „Aprobarea depunerii Proiectului ”SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ FOCȘANI – VRANCEA” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 276 din 29 noiembrie 2022 privind „Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Prahova și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău pentru promovarea și implementarea proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR- Componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4.”

Hotărârea nr. 275 din 29 noiembrie 2022 privind „ Aprobarea depunerii proiectului „Investiții în capacități de producere energie pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea” în cadrul P.O.I.M. 2014 – 2020, Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.2 – Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale și a indicatorilor asociați acestuia”

Hotărârea nr. 274 din 29 noiembrie 2022 privind ,,Aprobarea procedurii de selecție a partenerilor - operatori economici în vederea constituirii unui consorțiu integrat pentru învățământ dual în Județul Vrancea"

Hotărârea nr. 273 din 29 noiembrie 2022 privind „Însușirea documentațiilor cadastrale în vederea dezmembrării imobilului Teren Spital Județean aflat în domeniul public al județului Vrancea și alipirea terenului de 11.000 mp la imobilul teren în suprafață de 10.000 mp”

Hotărârea nr. 271 din 24 noiembrie 2022 privind „ Solicitarea transmiterii imobilului pod beton armat amplasat peste Pârâul Caregna, tarla 0, parcela 499 și a sectoarelor de drum adiacente din domeniul public al comunei Pufești în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 270 din 24 noiembrie 2022 privind „Aprobarea acordului de co-finanțare pentru depunerea și implementarea proiectului “Festivalul de teatru tânăr Ora de teatru”

Hotărârea nr. 269 din 24 noiembrie 2022 privind “ Aprobarea depunerii proiectului “Creșterea gradului de digitalizare a infrastructurii de apă și canalizare în vederea optimizării operării sistemelor de apă canal din aria de operare”, precum și asigurarea din bugetul local a cofinanțării de 2% aferentă acestuia”

Hotărârea nr. 268 din 24 noiembrie 2022 privind „ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 266 din 24 noiembrie 2022 privind „Stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor in situația in care arenda se exprima in natura, prin modificarea prețului produselor agricole/kg, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 265 din 24 noiembrie 2022 privind „Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2023 stabilite de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea ”

Hotărârea nr. 264 din 24 noiembrie 2022 privind „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni – Gugesti – Popesti – Urechesti – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti – Dalhauti – Faraoanele – Ramniceanca – Beciu – Odobeşti, cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711 „

Hotărârea nr. 263 din 24 noiembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56” cod SMIS: 118520”

[gtranslate]