Hotărârile autorității deliberative

Zurück

Entscheidungen schauen

Hotărârea nr. 46/15.02.2024 privind “ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului și a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădacesti, km 0+000 – km 34+000, L = 34km”

Hotărârea nr. 45/15.02.2024 privind “Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 205 N sector intersecție DJ 205 B - Jariștea – Scânteia, km. 4+000 – km. 11+200, L=7,20 km.”

Hotărârea nr. 44/15.02.2024 privind “ Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amplasare și punere în funcțiune a 6 stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în județul Vrancea”

Hotărârea nr. 43/15.02.2024 privind “ Însușirea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 42/15.02.2024 privind „ Însușirea documentațiilor cadastrale aferente DJ 205 H”

Hotărârea nr. 41/15.02.2024 privind “ Transmiterea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focșani a imobilului teren, în suprafață de 2488 mp, aferent Secției Pneumoftiziologie, identificat în CF 62545 Focşani”

Hotărârea nr. 40/15.02.2024 privind “ Transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a construcțiilor C11-C19 aferente imobilului fost Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Îngrijire și Asistență Odobești”

Hotărârea nr. 39/15.02.2024 privind “ Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vrancea asupra imobilelor teren și construcții, situate în orașul Panciu, str. Independenței, nr. 32”

Hotărârea nr. 38/15.02.2024 privind “ Înființarea Centrului de Zi Panciu în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia”

Hotărârea nr. 37/15.02.2024 privind “ Înființarea Centrului de Zi Odobești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia”

Hotărârea nr. 36/15.02.2024 privind “ Înființarea Centrului de Zi Dumbrăveni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia”

Hotărârea nr. 35/15.02.2024 privind “ Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Locuinței Maxim Protejate Păunești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 34/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 2 Panciu în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 33/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 1 Panciu în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 32/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 3 Odobești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 31/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 2 Odobești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 30/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 1 Odobești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 29/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 3 Dumbrăveni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 28/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 2 Dumbrăveni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 27/15.02.2024 privind “ Înființarea Locuinței minim Protejate 1 Dumbrăveni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia”

Hotărârea nr. 26/15.02.2024 privind“ Înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Măicănești în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia”

Hotărârea nr. 25/15.02.2024 privind “ Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 24/15.02.2024 privind “ Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Ghețu Cătălin”

Hotărârea nr. 23/29.01.2024 privind “Aprobarea modificării Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, comuna Movilița inclusiv a stației de sortare, a stației de compostare și a stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra și Gugești”

Hotărârea nr. 22/29.01.2024 privind “Trecerea imobilului Spital de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni - Secția Dumitrești, identificat în CF 50188 Dumitrești din domeniul public al comunei Dumbrăveni, în domeniul public al Județului Vrancea”

[gtranslate]