Trasporto Pubblico

Indietro

TRANSPORT JUDEȚEAN

PROGRAMUL JUDEȚEAN DE TRANSPORT public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2023-2029

Grafice de circulație

Toate traseele de transport public județean din Vrancea, acum disponibile pe Google Maps

Puteți accesa Google Maps vizitând maps.google.com , descărcând aplicația pentru android din Google Play sau pentru iOS din App Store.

 


TRANSPORT PUBLIC FOCSANI

Pentru a accesa harta Transportului Public Focșani apasă AICI  ⇓


COMUNICARI

COMUNICAREA din 02.03.2021 privind solicitarea Unității Administrativ -Teritoriale Comuna Pufești referitoare la introducerea unei stații suplimentare de călători, în localitatea Ciorani, pe traseul 069 (Autogara Focșani-Tișița-Adjud) 

COMUNICAREA din 19.02.2021 privind solicitarea Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud referitoare la introducerea unei stații suplimentare de călători, în localitatea Burcioaia, pe traseul 069 (Autogara Focșani – Tișița – Adjud)


Precizari privind transportul public judetean (postat in 03.06.2020)

Stimați cetățeni ai județului Vrancea,

Având în vedere unele sesizări privind diminuarea numărului de curse pe traseele județene de transport în comun, vă aducem la cunoștință că nici în perioada stării de urgență și nici pe durata stării de alertă, PROGRAMUL JUDEȚEAN DE TRANSPORT PERSOANE nu a fost modificat.

Consiliul Județean Vrancea a menținut neschimbate atât numărul de curse, cât și programul efectuării acestora, cu obligativitatea pentru operatorii de transport de a lua măsurile de prevenire a epidemiei de SARS-CoV2, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Solicităm pe acesta cale, tuturor cetățenilor, beneficiari ai transportului public județean de persoane, să ne comunice orice neregularitate constatată în modul de operare al curselor, pe traseele pe care le utilizează, atât pe mail la adresa contact@cjvrancea.ro, cât și la fax (+40.237.212228), tel. (+40.237.213057)

PROGRAM TRANSPORT pentru reţeaua de trasee / grupe de trasee din judeţul Vrancea perioada 2013 – 2019 


Comunicarea nr. 2068/07.02.2020 cu privire nerespectarea tarifelor serviciilor de transport judetean de persoane 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea aduce la cunoștința celor interesați faptul că Liceul Teoretic “Grigore Gheba” din comuna Dumitrești a solicitat modificarea programului de circulație aferent traseului 055 (Focșani – Dumbrăveni – Vintileasca), astfel încât să existe o cursă cu oprire în localitatea Dumitrești la ora 14:00, menită să asigure preluarea elevilor navetiști ce învață la nivelul acestei unități școlare.

COMUNICARE privind faptul ca in data de 24.10.2019 a fost inregistrata cerera transmisa de Chimoto Transcom SRL prin care se solicita eliminarea cursei 4 din cadrul traseului 083 (Panciu-Tisita-Marasesti), invocandu-se in acest sens lipsa pasagerilor

 

HOTĂRÂRI PRIVIND TRANSPORTUL PUBLIC JUDEȚEAN

2024

Hotărârea nr. 19/29.01.2024 privind “Aprobarea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și aprobarea sumei forfetare pe zi, acordată elevilor din județul Vrancea care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciului de transport public”

2023

Hotărârea nr. 220/28.09.2023 privind “Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport declarat câștigător în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 15.06.2023, pentru grupa de trasee aferente lotului nr.2 din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2023-2029”

Hotărârea nr. 133/07.06.2023 privind „ Modificarea anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 259 din 23 noiembrie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028”

Hotărârea nr. 134/07.06.2023 privind „ Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 260 din 23 noiembrie 2021 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, în forma modificată prin HCJ Vrancea nr. 13/25.01.2022”

Hotărârea nr. 135/07.06.2023 privind „ Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 35 din 10 februarie 2022 privind aprobarea formularelor tipizate care vor fi utilizate pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 44 din 16 februarie 2023 privind „Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport declarați câștigători în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 17.01.2023, pentru traseele din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2028”

Hotărârea nr. 3 din 9 ianuarie 2023 privind “Stabilirea tarifelor de călătorie, atribuirea și emiterea licențelor de traseu, provizorii, operatorilor de transport delectați în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 30.12.2022 pentru traseele din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2028 și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate”.

Hotărârea nr. 1 din 9 ianuarie 2023 privind „Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 297 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea modalităților de efectuare a serviciului public de transport județean de persoane efectuat prin curse regulate în județul Vrancea, începând cu data de 1 ianuarie 2023”


2022

Hotărârea nr. 297 din 21 decembrie 2022 privind “Aprobarea modalităților de efectuare a serviciului public de transport județean de persoane efectuat prin curse regulate în județul Vrancea, începând cu data de 1 ianuarie 2023”

Hotărârea nr. 150 din 16 iunie 2022 privind ,,Aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei vehiculelor rutiere cu depăşiri de greutate/dimensiuni, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Vrancea si tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean”

Hotărârea nr. 35 din 10 februarie 2022 privind ,,Aprobarea formularelor tipizate, care vor fi utilizate pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritoriala de competenta a UAT Judetul Vrancea”

Hotărârea nr. 13 din 25 ianuarie 2022 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 260/2021 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea”


2021

Hotărârea nr. 260 din 23 noiembrie 2021 privind „Aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea”

Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6

Hotărârea nr. 259 din 23 noiembrie 2021 privind „Aprobarea actualizării anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 233 din 21 octombrie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028”

Anexa 1 – Studiul de oportunitate

Anexa 2 – Program de Transport

Anexa 3 – Grafice de circulatie


Hotărârea nr. 233 din 21 octombrie 2021 privind „Aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028”

Anexa 1 –  Studiul de oportunitate 

Anexa 2 – Grafice de circulație

Anexa 3 – Programul de Transport


 

Hotărârea nr. 115 din 31 mai 2021, privind „Actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, prin introducerea a doua statii (Burcioaia si Ciorani) pe traseul 069 (Autogara Focsani – Tisita – Adjud), pentru a se asigura transportul judetean de persoane prin curse regulate a utilizatorilor de transport din localitatile Burcioaia (apartinand U.A.T. Adjud) si Ciorani (apartinand U.A.T. Pufesti)

Hotărârea nr. 46 din 15 martie 2021 privind „ Aprobarea tarifului pentru eliberarea licenței de traseu pentru fiecare vehicul necesar efectuării traseului, pentru eliberarea unui duplicat al licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate și pentru înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului social, în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate”

Hotărârea nr. 2 din 14 ianuarie 2021 privind: aprobarea atribuirii licenţelor de traseu operatorului de transport S.C. FAVIMAR TRANS S.R.L. pentru traseul: 065: (Focșani – Vânători – Jorăști), si operatorului de transport S.C. MANOSIM COMEX S.R.L. pentru traseele 067: (Focșani – Mircești – Rădulești), 068: (Focșani – Mircesti – Balta Raței) si 072: (Focșani – Mândrești – Răstoaca) si aprobarea atribuirii directe, in gestiune delegata, a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

Hotărârea nr. 1 din 14 ianuarie 2021 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competența a Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea

2020

Hotărârea nr. 136 din 27 august 2020 privind Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate la nivelul județului Vrancea, a Caietului de sarcini aferent serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea

Hotararea nr. 64 din 30 martie 2020 privind actualizarea Programului județean de transport prin modificarea graficului de circulație aferent traseului 055 (Focșani – Dumbrăveni – Vintileasca), pentru a se asigura corelarea acestuia cu programul Liceului Teoretic “Grigore Gheba” din Dumitrești”

2019

HOTĂRÂREA nr. 185 din 10 decembrie 2019 privind actualizarea Programului județean de transport prin modificarea traseului 065 (Focșani – Vânători – Jorăști)

HOTĂRÂREA nr. 140 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea Programului județean de transport prin modificarea traseului 083 (Panciu – Tișița – Mărășești)

2018

HOTĂRÂREA nr. 12 din 15 februarie 2018 privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru traseele din cadrul Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013

2017

HOTĂRÂREA nr. 52 din 23 martie 2017 privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013

Anexa la Hotararea nr. 52 din 23 martie 2017

HOTĂRÂREA nr. 51 din 23 martie 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 85 din 28 iulie 2014 privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019

Anexa la Hotararea nr. 51 din 23 martie 2017

HOTĂRÂREA nr. 36 din 14 februarie 2017 privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuării transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale

Anexa la HOTĂRÂREA nr. 36 din 14 februarie 2017

2016

HOTĂRÂREA nr. 130 din 20 septembrie 2016 privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013
Anexa la Hotararea nr. 130 din 20 octombrie 2016

HOTĂRÂREA nr. 37 din 29 martie 2016 privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014–2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013
Anexa la Hotararea nr. 37 din 29 martie 2016

Hotararea nr. 6 din 10 februarie 2016 privind: modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019

Hotararea nr. 7 din 10 februarie 2016 privind: aprobarea atribuirii licenţelor de traseu, care au fost propuse de Comisia Paritara in şedinţa din data de 16.12.2015 pentru grupa 15 cu traseele: 073: Panciu – Racoasa – Soveja, 074: Panciu – Tisita – Focsani, 075: Soveja – Panciu – Focsani si pentru traseul 063: Focsani – Bizighesti – Batinesti, din Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate 2014 – 2019 si atribuirii in gestiune delegata a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

2015

Modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013.

Hotararea nr.32/2015   Anexa

Modificarea programului județean de transport public de persoane prin curse pentru perioada 2014-2019

Hotărârea nr. 20/2015           Anexa

2014

HOTĂRÂREA nr. 91 din 28 iulie 2014 Privind: modificarea graficelor de circulaţie prin devierea traseelor 016: Focşani – Boloteşti – Ţifeşti si 095: Focşani -Boloteşti – Panciu – Muncelu din cadrul Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019 / Anexa

Hotararea nr. 85/28 iulie 2014 privind: modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013 / Anexa

2013

Hotararea CJV nr106/11.10.2013 – Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane

Hotararea CJV nr.105/11.10.2013 – Anexa – program transport 2013-2019

 


PROCEDURILE DE ATRIBUIRE A TRASEELOR JUDEȚENE

2016

Calendarul sedintei de atribuire electronica din data de 24.10.2016 cuprinse in Programul Judetean de transport 2014-2019

Rezultatul sedintei de atribuire din data de 24-10-2016

Calendar licitatie Focsani – Bizighesti – Batinesti

 

2015

Propunere privind calendarul sedintei de atribuire electronica din data de 27.04.2015 pentru unele trasee (noi/neatribuite/nesolicitate/renuntari) cuprinse in Programul judetean de transport 2014-2019.

Rezultatele sedintei de atribuire a traseelor din cadrul Programului judetean de transport public de persoane 2014-2019 organizata in data de 27.04.2015

Rezultatele sedintei de atribuire din data de 23.11.2015

Calendar licitatie – 14.12.2015

Proces-verbal privind rezultatele licitatiei electronice din 14.12.2015

2014

Comunicat nr 1/2014 – Compartimentul Judetean de Transport

2013

Comunicat nr 2/2013- Compartimentul Judetean de Transport referitor la “Calendarul de atribuire a traseelor judetene”

Rezultate atribuire electronica – sedinta din 18.12.2013

 


 TARIFE

HOTĂRÂREA nr. 12 din 15 februarie 2018 privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru traseele din cadrul Programului județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013

[gtranslate]